Javne nabavke

Zakon o javnim nabavkama BiH

Pravilnik o postupku direktnog sporazuma Instituta za jezik

2019. godina

Plan javnih nabavki za 2019. godinu

Odluka o imenovanju Komisije za javne nabavke Instituta za jezik – 2019

Odluka – I Izmjena Plana JN 2019

Odluka – II Izmjena Plana JN 2019

Odluka o izboru ponuđača 01-114-19

Odluka o izboru ponuđača 01-193-19

Odluka o izboru ponuđača 01-293-19

Odluka o izboru ponuđača 01-462-19

Odluka o izboru ponuđača 01-865-3-19

Odluka o izboru ponuđača 01-873-2-19

2020. godina

Plan javnih nabavki za 2020. godinu

Odluka o imenovanju Komisije zajavne nabavke Instituta za jezik – 2020

Odluka o izboru ponuđača 01-95-20

Odluka o izboru ponuđača 01-457-20

Odluka o izboru ponuđača 01-627-20

Odluka o izboru ponuđača 01-708-20

Odluka o izboru ponuđača 01-799-20

Odluka  o izboru ponuđača 01-801-20

2021. godina

Privremeni PLAN_NABAVKI Institut za jezik 2021

Odluka o izboru ponuđača 01-94-21

Odluka o izboru ponuđača 01-514-4-21

ODLUKA o izmjeni/dopuni plana javnih nabavki integrianog Univerziteta u Sarajevu za 2021. godinu

Odluka o izboru ponuđača 01-687-5-21

Odluka o izboru ponuđača 01-68-22

Izvještaj o završetku postupka

2022. godina

Odluka UO UNSA – Plan javnih nabavki za 2022. godinu

Plan javnih nabavki za 2022. godinu

Odluka o izboru ponuđača 01-636-22

Izvještaj o završenom postupku JN_29345-7-3-1_22

Odluka o izboru ponuđača 01-685-22

Izvještaj o završenom postupku JN_29345-8-2-2_22

Plan javnih nabavki za 2024. godinu