Edicija Priručnici

 

Knjiga 1. Milan Šipka (ur.) Školski rječnik terminoloških višestrukosti, tom 1-9, Institut za jezik i književnost, Odjeljenje za jezik, Sarajevo 1979. 1588 str.
Knjiga 2. Josip Baotić (ur.) Naš jezik u praksi, Institut za jezik i književnost, Odjeljenje za jezik, Sarajevo 1979. 326 str.
Knjiga 3. Ibrahim Čedić, Školski rječnik lingvističkih termina u bosanskom jeziku, Institut za jezik u Sarajevu, Sarajevo, 1999. 202 str. Urednik: Josip Baotić. ISBN 9958-620-03-0. II izdanje: Sarajevo, 2002.
Knjiga 4. Ibrahim Čedić, Osnovi gramatike bosanskog jezika, Institut za jezik u Sarajevu, Sarajevo, 2001. 249 str. Urednik: Josip Baotić. ISBN 9958-620-04-7. II izdanje: Sarajevo, 2006.
Knjiga 5. Milan Šipka, Kultura govora, Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik, Sarajevo, 2005. 303 str. Urednik: Alen Kalajdžija. ISBN 9958-620-08-1; II izdanje: Sarajevo, 2006. III izdanje: Sarajevo, 2011.
Knjiga 6. Josip Baotić, Orijentalizmi u govoru starosjedilaca Bosanske posavine, Institut za jezik u Sarajevu, Sarajevo, 2007. 195 str. Urednik: Ibrahim Čedić. ISBN 978-9958-620-09-6
Knjiga 7. Ibrahim Čedić, Rječnik anglicizama u bosanskom jeziku, Institut za jezik u Sarajevu, Sarajevo, 2008. 266 str. Urednik: Ibrahim Čedić. ISBN 978-9958-620-10-2
Knjiga 8. Hadžem Hajdarević, Aida Kršo, Pravopisni priručnik bosanskog/hrvatskog/srpskogjezika sa osnovama gramatike, JNU Institut za jezik – Sarajevo, IK BH Most, Sarajevo, 2013. 432 str. Urednik: Ibrahim Čedić. ISBN 978-9958-620-16-4 (Institut), ISBN 978-9958-771-46-0 (BH Most)
Knjiga 9. Ibrahim Čedić, Jezički savjetnik, Institut za jezik, Sarajevo, 2013. 185 str. Urednik: Alen Kalajdžija. ISBN 978-9958-620-18-8
Knjiga 10. Vedad Smailagić, Uvod u lingvistiku, Institut za jezik, Sarajevo, 2013. 189 str. Urednik: Alen Kalajdžija. ISBN 978-9958-620-19-5
Knjiga 11. Vedad Smailagić, Tekstna lingvistika, Institut za jezik, Sarajevo, 2018. 183 str. Urednik: Alen Kalajdžija. ISBN 978-9958-620-34-8
Knjiga 12. Vedad Smailagić, Otkrivanje teksta. Prilozi semiotici kulture, Sarajevo Publishing i Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo 2019, 207 str. ISBN 978-9958-21-606-0 (Sarajevo Publishing), 978-9958-620-41-6 (Institut za jezik)