Bosanskohercegovački dijalektološki zbornik, knj. V, Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Institut za jezik, Sarajevo, 1985. Urednik: Asim Peco. 391 str.

D. Vujičić, Uvodne napomene, str. 7–9.

GOVORI SJEVERNE I SJEVEROISTOČNE BOSNE

D. Vujičić, Fonetske osobine, str. 13–170.

D. Brozović, Prozodijske značajke sjeverne Bosne, str. 171–200.

A. Peco, Morgologija, str. 201–336.

J. Baotić, Iz sintakse, str. 337–372.

S. Halilović, Bibliografija radova o bosansko-hercegovačkim govorima (od 1983. do 1985. godine), str. 373–391.

Indeks autora