Odjeljenje za standardni jezik

Odjeljenje za standardni jezik se bavi fundamentalnim i primijenjenim istraživanjima iz oblasti standardnog jezika, unutar čega se posebno izdvajaju sljedeći zadaci:

  • proučavanje standardnog jezika na svim njegovim nivoima: fonološkom, morfološkom, sintaksičkom, semantičkom, leksičkom, stilskom, pravopisnom;
  • briga o njegovanju i oblikovanju standardnog jezika kroz izdavanje normativnih priručnika kakvi su pravopisi, gramatike i normativni rječnici;
  • izdavanje istraživačkih publikacija koje su usmjerene ka standardnom jeziku i normi uopće;
  • praćenje standardnojezičke norme u školstvu, zakonodavstvu i medijima;
  • savjetovanja o standardnojezičkom izrazu;
  • saradnja s ostalim odjeljenjima Instituta u pravcu definiranja standardnojezičke politike u Bosni i Hercegovini;
  • ostali poslovi i potrebe koje se jave u vezi s proučavanjem i definiranjem standardnog jezika;

proučavanje jezika građana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu i podrška nastavi jezika.