Odjeljenje za historiju jezika

Odjeljenje za historiju jezika se bavi istraživanjima iz oblasti historije književnog jezika i predstandardnih idioma, unutar čega se u najširem smislu izdvajaju sljedeći zadaci:

 • fundamentalna istraživanja iz oblasti historije književnog jezika i predstandardnih idioma;
 • jezička i paleografska istraživanja utemeljena na izvornoj građi vezana za proučavanje jezičkog izraza u srednjovjekovnom periodu i naučna elaboracija vezana za srednjovjekovni književnojezički i narodni idiom, tj. bosansku redakciju staroslavenskog jezika i starobosanskog jezika;
 • naučna istraživanja na građi bosanskoćiriličnih spomenika iz predosmanskog i osmanskog perioda s paleografskim istraživanjima navedenog korpusa;
 • naučna istraživanja u oblasti bosanskog alhamijado književnojezičkog izraza;
 • pročavanje paleografske i pravopisne problematike alhamijado tekstova;
 • proučavanje jezičkog izraza usmenoga poetskog i proznog teksta predstandardnog perioda u kontekstu definiranja novoštokavske folklorne koine;
 • istraživanje jezičkog izraza bosanske franjevačke književnosti;
 • digitalizacija starih bosanskih spomenika bez obzira na to kojem diskursu pripadaju;
 • istraživanje jezičkih, terminoloških i leksičkih aspekata bh. časopisa iz perioda XIX i početka XX st.;
 • istraživanje jezičkih i terminoloških aspekata gramatika do XX st.;
 • naučna elaboracija i principi proučavanja historije standardnog jezika;

ostali naučni problemi vezani za historiju književnog jezika i predstandardnih idioma.