Radovi XV, Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Institut za jezik, Sarajevo, 1990. 254 str. Urednik: Josip Baotić. YU ISSN 0352–969X

D. Šipka, Leksička homonimija na primjeru savremenog sh. standardnog jezika, str. 7–173.

B. Dabić, O gramatičkom rodu u slovenskim jezicima, str. 175–254.