Branko Tošović (ur.) Funkcionisanje jezika u višenacionalnim zemljama, Filozofski fakultet u Sarajevu, Institut za jezik u Sarajevu, Institut za proučavanje nacionalnih odnosa u Sarajevu, Naučni savjet „Jezik i društvo“ Odjeljenja za književnost i jezik Akademije nauka SSSR-a, Institut za lingvistiku Akademije nauka SSSR-a, Institut za ruski jezik Akademije nauka SSSR-a, Sarajevo, 1990. 230 str.

Knjiga 7. Funkcionisanje jezika u višenacionalnim zemljama – zbornik radova (1990. god., str. 230.)

V. M. Solncev (Moskva). Jezičko pitanje u višenacionalnim zemljama i jezička situacija u SSSR-u

S. Janković (Sarajevo). Varijantna razuđenost srpskohrvatskog standardnog jezika i bosanskohercegovački standardnojezički izraz.

V. J. Mihaljčenko, V. M. Solncev (Moskva). Jezička situacija u SSSR-u

J. Boatić (Sarajevo). Jezička politika u srpskohrvatskom jeziku u Bosni i Hercegovini.

A. I. Domašnjev (Lenjingrad). Poredbena sociolingvistička paradigma jugoslovensko-sovjetske jezičke situacije.

L. B. Nikoljski (Moskva). Jezički sukobi u višenacionalnim zemljama.

S. Vukomanović (Beograd). Srpskohrvatski standarni jezik, njegova komunikacijska funkcija i varijantske specifičnosti.

V. N. Bjelousov (Moskva). Koegzistencija jezika u višenacionalnoj državi (Funkcionalna stratifikacija jezika u uslovima dvo- i višejezičnosti.

A. Kovačec (Zagreb). Upotreba jezika etničkih skupina u Jugoslaviji.

M. I. Isajev (Moskva). Rješavanje jezičkih problema malobrojnih naroda SSSR-a.

I. Bakić (Sarajevo). Jezičko pitanje kod Jugoslovena.

T. V. Krjučkova (Moskva). Jezik i perestrojka.

A. Lűk (Ljubljana). Osnovama jezičke politike s obzirom na narodnosti u SFRJ.

A. M. Šahnarovič, Dvojezičnost: jezik, kultura i socijalizacija ličnosti.

J. Turčan (Novi Sad). Funkcionisanje jezika u višenacionalnoj Vojvodini.

E. G. Tumanjan (Moskva). O nacionalno-jezičkim problemima u republikama Zakavkazja (Jermeniji, Gruziji, Azerbejdžanu).

M. Nezirović (Sarajevo). Susret dva svijeta: sefardskog i slavenskog u Bosni i Hercegovini.

A. N. Baskakov (Moskva). Nacionalno-jezički razvoj u republikama Srednje Azije.

M. Karadža (Sarajevo). Ustavni aspekti jezičke problematike u Jugoslaviji.

V. J. Mihaljčenko, A. S. Pigolkin (Moskva). Pravni aspekti jezičkog problema u SSSR-u.

M. Okuka (Sarajevo). Teorije o srpskohrvatskom standardnom jeziku.

L. P. Krisin (Moskva). Sociolingvistički problemi u kontaktu blisko srodnih jezika.

M. Oršolić. (Sarajevo). Jezik i religija.

E. A. Grigorjan (Moskva). Faktorska interpretacija interferencije u uslovima nacionalno-ruske dvojezičnosti.

Dž. Jahić (Sarajevo). O nekim jezičkim tendencijama u Jugoslaviji.

V. J. Mihaljčenko, (Moskva). Realizacija nacionalno-jezičke politike u pribaltičkim republikama.

T. J. Poznakova (Moskva). Lingvistička kategorija ˝Jezik međunacionalnog sporazumijevanja˝ kao funkcionalna vrsta ruskog jezika: principi i načini opisa.

V. K. Žuravljov (Moskva). Ekologija jezika i kulture.