Bosanskohercegovački dijalektološki zbornik, knj. III, Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Odjeljenje za jezik, Sarajevo, 1982. Urednik: Asim Peco. 356 str.

A. Peco, Ikavskošćakavski govori zapadne Bosne (II dio: Akcenat, Oblici, Tekstovi), str. 7–258.

D. Vujičić, Onomastička građa Mehmed-bega Kapetanovića Ljubušaka, str. 259–305.

J. Hadžimejlić (prir.), Bibliografija radova (od 1978. do 1981. god.), str. 307–356.