Biografija i bibliografija

Haris Ćatović MA

Saradnik

Morbi nec nisi ante. Quisque lacus ligula, iaculis in elit et, interdum semper quam. Fusce in interdum tortor.

Biografija

Haris Ćatović rođen je 14. 05. 1988. godine u Sarajevu. U decembru 2013. godine na Fakultetu humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru. Diplomirao je na temu Jezičke odlike Kunovskog zapisa te time stekao zvanje profesora bosanskog jezika i književnosti. Od 2011. godine angažiran je kao stručni saradnik na izradi Rječnika bosanskog jezika autora Dževada Jahića. Angažman Harisa Ćatovića ogleda se u ekscerpiranju građe za ovaj Rječnik. Kao stručni saradnik angažiran je i u izradi Sandžačkog rječnika, koji predstavlja svojevrsni prilog dijalekatskoj leksici bosanskog jezika. Doprinos Harisa Ćatovića pri izradi ovog Rječnika ogledao se u zadatku opisa gramatičkih definicija leksema. Od 2014. godine dodatno je angažiran na nekoliko projekata Instituta: Jevrejskošapnski jezik u Bosni i Hercegovini, Bibliografija izdanja Instituta za jezik (1972–2014) te Miris dunja – Odabrane sevdalinke iz Bosne i HercegovineThe Scent of Quinces – Selected traditional love songs from Bosnia-Herzegovina. Godine 2015. upisuje postdiplomski studij iz lingvistike na Fakultetu humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, na kojem uspješno polaže sve ispite i pritom ostvaruje prosjek 9,69. Odbranom završnog rada “Fonetsko-fonološki sistem istočnobosanskog govornog tipa u anketi Pitanja o govoru prostoga naroda (1897) i Bosanskohercegovačkom dijalekatskom kompleksu (1975–1986)” u novembru 2017. godine stekao je stručni stepen magistra struke iz oblasti lingvistike.

Zaposlen je na Institutu za jezik Univerziteta u Sarajevu kao stručni saradnik na Odjeljenju za dijalektologiju, a kao spoljni saradnik-asistent bio je angažiran i na Odsjeku za komunikologiju Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.

Bibliografija

Izvorni naučni radovi i sudjelovanja na skupovima:

1.“Razgovorni stil u djelima Zulfikara Zuke Džumhura”, Naučni skup: “Slovo o Aleksi Šantiću, Antunu Branku Šimiću i Zuki Džumhuru”, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, Mostar 24–25. april 2014.

2.“Refleksi jata u Kunovskom zapisu”, Međunarodna naučna konferencija: Sarajevski filološki susreti 3, Sarajevo, 29. i 30. maj 2014.

3. “Ortografske i fonetsko-fonološke odlike Kunovskog zapisa”, Književni jezik, Univerzitet u Sarajevu – Institut za jezik, god. XXV, br. 1–2 (2014), str. 45–65.

4. i Sumeja Kapo: “Bibliografija radova Književnog jezika (1972–1981)”, Književni jezik, Univerzitet u Sarajevu – Institut za jezik, god. XXV, br. 1–2 (2014), str. 191–208.

6. i Zenaida Karavdić: “Evaluacija naučnog djela prof. dr. Asima Pece u svjetlu savremenih lingvističkih istraživanja”, Zbornik radova sa naučnog / znanstvenog skupa: “Hercegovački naučnici / znanstvenici i tradicija istraživanja u Hercegovini” Mostar, decembar 2016.

7. “Kulturemi u Rječniku karakteristične leksike bosanskog jezika Alije Isakovića”, Naučni skup “Alija Isaković i bosanski jezik”, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 14. mart 2017.

8. “Goraždanski govor u anketi Pitanja o govoru prostoga naroda iz 1897. godine”, 7TH CONFERENCE FOR YOUNG SLAVISTS IN BUDAPEST, EÖTVÖS LORÁND UNIVERSITY FACULTY OF HUMANITIES & INSTITUTE OF SLAVONIC AND BALTIC PHILOLOGY ELTE BTK, H-1088 BUDAPEST, MÚZEUM KRT. 4/D, 11. maj 2017. godine

9. Refleksi jata istočnobosanskog govornog tipa u anketi Pitanja o govoru prostoga naroda (1897) i Bosanskohercegovačkom dijalekatskom kompleksu (1976–1985), 12th Slavic Linguistics Society Annual Meeting, Ljubljana 21–24. septembar 2017.

10. i Jasmin Hodžić: “Ortoepska vrijednost imenica s refleksom dugog jata u savremenom bosanskom jeziku”, Međunarodna naučna konferencija “Prošlost jezičkog svijeta – danas i sutra”, Institut za makedonski jezik “Kirste Misirkov”, Skoplje, 15–16. novembar 2017.

Prikazi i osvrti:

1. Na znanje i imanje bosanskohercegovačkoj dijaspori – Pravopisni priručnik bosankog, hrvatskog, srpskog jezika sa osnovama gramatike, Institut za jezik, Sarajevo, 2013; objavljeno u: Slovo Gorčina, 36/2014, Stolac.

“Kognitivnom lingvistikom kroz Ljetopis Mula Mustafe Bašeskije”, Književni jezik, Univerzitet u Sarajevu – Institut za jezik, god. XXVI,br. 1–2 (2015), str. 191–208.

Socijalne mreže:

Newsletter

Vaša zainteresiranost za novosti s naše stranice za nas predstavlja pozitivnu povratnu informaciju, koja nam govori da je naš trud na promoviranju jezika i svega što ima veze s jezikom prepoznat od strane krajnjih korisnika, te da nismo usamljeni u svojim naporima. Nadamo se da ćete u novostima koje budete primali od nas naći informacije koje će vam biti od koristi.

Arhiva