Odbori

Institut za jezik ima dva stalna odbora:

  • Etički odbor
  • Odbor za osiguranje kvaliteta

Pored stalnih, Institut ima pravo osnivanja povremenih komisija, kada se za to ukaže potreba.