Edicija Posebna izdanja

Knjiga 1. Radivoje Papić (ur.) Mostarsko savjetovanje o književnom jeziku (referati, diskusije, zaključci), Institut za jezik i književnost u Sarajevu i NIP „Oslobođenje“ – Sarajevo, Sarajevo, 1974. 223 str.
Knjiga 2. Milan Šipka (ur.) Proučavanje bosansko-hercegovačkih govora. Dosadašnji rezultati, potrebe i perspektive, Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Odjeljenje za jezik, Sarajevo, 1974. 128 str.
Knjiga 3. Milan Šipka (ur.) Jezik u sredstvima informisanja u izdavačkoj djelatnosti u Bosni i Hercegovini (Savjetovanje u Banji Vrućici 30. i 31. maja 1977. godine), Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Odjeljenje za jezik, Sarajevo, 1977. 200 str.
Knjiga 4. Milan Šipka (ur.) Kompjuterska obrada lingvističkih podataka, Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Odjeljenje za jezik, Sarajevo, 1978. 308 str.
Knjiga 5. Darija Gabrić-Bagarić, Jezik Bartola Kašića, Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Institut za jezik, Sarajevo, 1984. 238 str. Urednik: Josip Baotić.
Knjiga 6. Vlado Sučić, Temporalna klauza sa veznikom kad u savremenom francuskom i srpskohrvatskom jeziku, Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Institut za jezik, Sarajevo, 1988. 136 str. Urednik: Josip Baotić.
Knjiga 7. Branko Tošović (ur.) Funkcionisanje jezika u višenacionalnim zemljama, Filozofski fakultet u Sarajevu, Institut za jezik u Sarajevu, Institut za proučavanje nacionalnih odnosa u Sarajevu, Naučni savjet „Jezik i društvo“ Odjeljenja za književnost i jezik Akademije nauka SSSR-a, Institut za lingvistiku Akademije nauka SSSR-a, Institut za ruski jezik Akademije nauka SSSR-a, Sarajevo, 1990. 230 str.
Knjiga 8. Jasminka Taso, Semantičke relacije u vezi sa kolebanjem u rodu imenica srpskohrvatskog jezika, Institut za jezik u Sarajevu, Filozofski fakultet u Sarajevu, Sarajevo, 1998. 284 str. Urednik: Ibrahim Čedić.
Knjiga 9. Hanka Vajzović, Orijentalizmi u književnom djelu – lingvistička analiza, Institut za jezik u Sarajevu, Orijentalni institut u Sarajevu (Posebna izdanja, knj. XXII), Sarajevo 1999. 407 str. Urednik: Ibrahim Čedić.
Knjiga 10. Ibrahim Čedić (ur.) Simpozij o bosanskom jeziku (zbornik radova), Institut za jezik u Sarajevu, Sarajevo, 1999. 265 str.
Knjiga 11. Milan Šipka (prir.), Standardni jezik i nacionalni odnosi u Bosni i Hercegovini (1850–2000). Dokumenti, Institut za jezik u Sarajevu, Sarajevo, 2001. 348 str. Urednik: Ibrahim Bakić. ISBN 9958-620-05-7
Knjiga 12. Svein Mønnesland (ur.) Jezik i demokratizacija (zbornik radova), Institut za jezik u Sarajevu, Sarajevo, 2001. 348 str. ISBN 9958-620-06-5
Knjiga 13. Svein Mønnesland (ur.) Jezik u Bosni i Hercegovini, Institut za jezik u Sarajevu, Sarajevo, Institut za istočnoevropske i orijentalne studije, Oslo, 2005. 639 str. ISBN 9958-620-07-3
Knjiga 14. Ibrahim Čedić, Hadžem Hajdarević, Safet Kadić, Aida Kršo, Naila Valjevac, Rječnik bosanskog jezika, Institut za jezik, Sarajevo, 2007. 1313 str. ISBN 978-9958-620-08-9. II izdanje: Sarajevo, 2010. ISBN 978-9958-620-13-3.
Knjiga 15. Branko Tošović, Arno Wonisch (ur.) Bošnjački pogledi na odnose između bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika, Institut za jezik, Sarajevo, 2009. 481 str. ISBN 978-9958-620-11-9 (Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine) 3-9501485-4-X (Die Deutsche Bibliothek)
Knjiga 16. Eli Tauber (prir.), Jevrejskošpanski jezik u Bosni i Hercegovini, Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik, Sarajevo, Jevrejsko kulturno-prosvjetno i humanitarno društvo „La Benevolencija“, 2015. 432 str. ISBN 978-9958-620-12-6
Knjiga 17. Ibrahim Čedić (ur.), Rječnik stranih riječi bosanskog jezika, Institut za jezik, Sarajevo, 2011. 1175 str. ISBN 978-9958-620-14-0
Knjiga 18. Amela Šehović, Jezik u bosanskohercegovačkim dramama (sociolingvistički pristup), Institut za jezik, Sarajevo, 2012. 240 str. Urednik: Ibrahim Čedić. ISBN978-9958-620-15-7
Knjiga 19. Mehmed Kardaš (prir.), Konkordancijski rječnik ćiriličnih natpisa srednjovjekovne Bosne, Institut za jezik, Sarajevo, 2014. 308 str. Urednik: Alen Kalajdžija. ISBN 978-9958-620-20-1
Knjiga 20. Edina Solak, Rasprave o jeziku u Bosni i Hercegovini od 1850. do 1914. godine. Sociolingvistički pristup, Institut za jezik, Sarajevo, 2014. 278 str. Urednik: Alen Kalajdžija. ISBN 978-9958-620-22-5
Knjiga 21. Alen Kalajdžija (ur.) Bibliografija izdanja Instituta za jezik (1972–2014), Institut za jezik, Sarajevo, 2015. 181 str. ISBN 978-9958-620-23-2
Knjiga 22. Dijana Hadžizukić, Edim Šator (ur.) Zbornik radova. Slovo o Aleksi Šantiću, Antunu Branku Šimiću i Zulfikaru Zuki Džumhuru, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, Mostar – Sarajevo, 2015. 399 str. ISBN 978-9958-604-91-1 (Univerzitet „Džemal Bijedić“), 978-9958-620-24-9 (Institut za jezik)
Knjiga 23. Bernisa Puriš, Žamor večernjaka u košćelama. Lingvostilistikom kroz Grozdanin kikot, Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik, Sarajevo, 2015. 218 str. ISBN 978-9958-620-26-3
Knjiga 24. Alen Kalajdžija (ur.) Zbornik radova. Drugi simpozij o bosanskom jeziku – istraživanje, normiranje i učenje bosanskog jezika – dosadašnji rezultati, potrebe i perspektive. Sarajevo, 12–13. mart 2015, Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik, Sarajevo, 2016. 662 str. ISBN 978-9958-620-27-0
Knjiga 25. Đenita Haverić, Amela Šehović, Riječi perzijskog porijekla u bosanskom jeziku, Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik, Sarajevo, 2017. 335 str. ISBN 978-9958-620-28-7
Knjiga 26. Erma Ramić-Kunić (prir.) Čajničko četveroevanđelje, bosanski rukopis s kraja 15. stoljeća, Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik, Sarajevo, 2017. 400 str. ISBN 978-9958-620-31-7
Knjiga 27. Dijana Hadžizukić, Edim Šator (ur.) Zbornik radova. Naučni skup Slovo o Hamzi Humi. Mostar, 21–22. 4. 2016. godine, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, Mostar – Sarajevo, 2017. 282 str. ISBN 978-9926-434-17-5 (Univerzitet „Džemal Bijedić“, Fakultet humanističkih nauka), ISBN 978-9958-620-32-4 (Institut za jezik)
Knjiga 28. Masha Belyavski-Frank (prir.) The Scent of Quinces. A Selection of Traditional Love Songs from Bosnia-Herzegovina / Miris dunja. Odabrane sevdalinke iz Bosne i Hercegovine, Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik i Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 2018. 368 str. ISBN 978-9958-620-36-2 (Institut za jezik), ISBN 978-9958-502-23-1 (Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine)
Knjiga 29. Alen Kalajdžija (ur.) Stručna konferencija Jezik – Sloboda – Tradicija. Društveno-politička stvarnost bosanskoga jezika u južnoslavenskoj jezičkoj zajednici, Zbornik referata. Banja Luka, 29. 6. 2018, BMG Bosanska medijska grupa i Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik, Tuzla – Sarajevo, 2018. 79 str. ISBN 978-9958-089-23-7 (BMG), ISBN 978-9958-620-33-1 (Institut za jezik)
Knjiga 30. Alen Kalajdžija (ur.) Zbornik radova Alija Isaković i bosanski jezik. Sarajevo, 14. mart 2017., Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo 2018. 413 str. ISBN 978-9958-620-39-3
Knjiga 31. Lejla Nakaš (prir.) Divoševo evanđelje. Studija i kritičko izdanje teksta, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo 2018. 499 str. ISBN 978-9958-620-38-6