Dijana Hadžizukić, Edim Šator (ur.) Zbornik radova. Naučni skup Slovo o Hamzi Humi. Mostar, 21–22. 4. 2016. godine, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, Mostar – Sarajevo, 2017. 282 str. ISBN 978-9926-434-17-5 (Univerzitet „Džemal Bijedić“, Fakultet humanističkih nauka), ISBN 978-9958-620-32-4 (Institut za jezik)

KNJIŽEVNOST

S. Kodrić, Ko je i šta bio Hamza Humo? (Književno djelo Hamze Hume i kulturalno-poetički konteksti bošnjačke i bosanskohercegovačke književnosti između dvaju svjetskih ratova), str. 9–34.
S. Franković, Priroda i ljudi u romanu Grozdanin kikot Hamze Hume, str. 35–55.
A. Bašović, Smijeh i kikot kod Hamze Hume, str. 57–72.
A. Dervišević, O usmenim predajama u romanu Grozdanin kikot Hamze Hume, str. 73–87.
D. Hadžizukić, Vrisak prirode u ranim pripovijetkama Hamze Hume, str. 89–96.
E. Ustamujić, Avangardizam Hamze Hume na primjeru pripovijetke Slučaj Raba slikara, str. 97–105.
V. Pečenković, Granične figure u zbirci Hadžijin mač Hamze Hume, str. 107–126.
L. Žujo-Marić, Figure tijela u poeziji i prozi Hamze Hume, str. 127–140.
A. Čengić, Mistični zanos Huminih Istočnjačkih ploča, str. 141–149.
F. Trbonja, Kontrast kao konstanta Huminog poetskog izraza (Dvojnost svjetlosti i sjene u Huminoj poeziji), str. 151–158.

LINGVISTIKA

E. Klimentić, Slijedom hercegovačkog pana (Jezičke odlike Huminih Hercegovačkih pejzaža), str. 161–177.
J. Hodžić, Sintaksička homonimija u poeziji Hamze Hume, str. 179–187.
A. Hodžić-Čavkić, Autorski frazemi iz Grozdaninog kikota – kognitivnolingvistička perspektiva, str. 189–208.
Z. Karavdić, Dijalektizmi u Grozdaninom kikotu Hamze Hume, str. 209–230.
A. Bajrić, Zastupljenost orijentalizama u romanu Grozdanin kikot i pripovijeci Džigit Hamze Hume, str. 231–247.
E. Gološ, Slojevitost ekspresiva u Huminom proznom djelu, str. 249–262.
I. Tomić, Uloga i značenje epiteta u Huminoj poeziji, str. 263–282.