Odjeljenje za dijalektologiju

Odjeljenje za dijalektologiju se bavi istraživanjima iz oblasti dijalektologije, unutar čega se u najširem smislu izdvajaju sljedeći zadaci:

  • proučavanje narodnih govora u Bosni i Hercegovini;
  • priprema i realizacija izrade dijalekatskog atlasa Bosne i Hercegovine, shodno postojećem planu Instituta;
  • proučavanje organskih idioma u Bosni i Hercegovini nakon 1995. godine i definiranje promjena narodnih govora s obzirom na starinačko stanovništvo prije agresije na Bosnu i Hercegovinu;
  • proučavanje govora Bošnjaka izvan Bosne i Hercegovine;
  • prikupljanje, obrada i digitalizacija dijalekatske građe Bosne i Hercegovine – prijeratni i poslijeratni period;
  • prikupljanje i obrada građe iz Ankete o govoru prostoga naroda i Bosanskohercegovačkog dijalekatskog kompleksa;

ostali poslovi vezani za proučavanje bh. dijalektologije.