Edicija Posebna izdanja

Knjiga 1. Radivoje Papić (ur.) Mostarsko savjetovanje o književnom jeziku (referati, diskusije, zaključci), Institut za jezik i književnost u Sarajevu i NIP „Oslobođenje“ – Sarajevo, Sarajevo, 1974. 223 str.
Knjiga 2. Milan Šipka (ur.) Proučavanje bosansko-hercegovačkih govora. Dosadašnji rezultati, potrebe i perspektive, Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Odjeljenje za jezik, Sarajevo, 1974. 128 str.
Knjiga 3. Milan Šipka (ur.) Jezik u sredstvima informisanja u izdavačkoj djelatnosti u Bosni i Hercegovini (Savjetovanje u Banji Vrućici 30. i 31. maja 1977. godine), Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Odjeljenje za jezik, Sarajevo, 1977. 200 str.
Knjiga 4. Milan Šipka (ur.) Kompjuterska obrada lingvističkih podataka, Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Odjeljenje za jezik, Sarajevo, 1978. 308 str.
Knjiga 5. Darija Gabrić-Bagarić, Jezik Bartola Kašića, Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Institut za jezik, Sarajevo, 1984. 238 str. Urednik: Josip Baotić.
Knjiga 6. Vlado Sučić, Temporalna klauza sa veznikom kad u savremenom francuskom i srpskohrvatskom jeziku, Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Institut za jezik, Sarajevo, 1988. 136 str. Urednik: Josip Baotić.
Knjiga 7. Branko Tošović (ur.) Funkcionisanje jezika u višenacionalnim zemljama, Filozofski fakultet u Sarajevu, Institut za jezik u Sarajevu, Institut za proučavanje nacionalnih odnosa u Sarajevu, Naučni savjet „Jezik i društvo“ Odjeljenja za književnost i jezik Akademije nauka SSSR-a, Institut za lingvistiku Akademije nauka SSSR-a, Institut za ruski jezik Akademije nauka SSSR-a, Sarajevo, 1990. 230 str.
Knjiga 8. Jasminka Taso, Semantičke relacije u vezi sa kolebanjem u rodu imenica srpskohrvatskog jezika, Institut za jezik u Sarajevu, Filozofski fakultet u Sarajevu, Sarajevo, 1998. 284 str. Urednik: Ibrahim Čedić.
Knjiga 9. Hanka Vajzović, Orijentalizmi u književnom djelu – lingvistička analiza, Institut za jezik u Sarajevu, Orijentalni institut u Sarajevu (Posebna izdanja, knj. XXII), Sarajevo 1999. 407 str. Urednik: Ibrahim Čedić.
Knjiga 10. Ibrahim Čedić (ur.) Simpozij o bosanskom jeziku (zbornik radova), Institut za jezik u Sarajevu, Sarajevo, 1999. 265 str.
Knjiga 11. Milan Šipka (prir.), Standardni jezik i nacionalni odnosi u Bosni i Hercegovini (1850–2000). Dokumenti, Institut za jezik u Sarajevu, Sarajevo, 2001. 348 str. Urednik: Ibrahim Bakić. ISBN 9958-620-05-7
Knjiga 12. Svein Mønnesland (ur.) Jezik i demokratizacija (zbornik radova), Institut za jezik u Sarajevu, Sarajevo, 2001. 348 str. ISBN 9958-620-06-5
Knjiga 13. Svein Mønnesland (ur.) Jezik u Bosni i Hercegovini, Institut za jezik u Sarajevu, Sarajevo, Institut za istočnoevropske i orijentalne studije, Oslo, 2005. 639 str. ISBN 9958-620-07-3
Knjiga 14. Ibrahim Čedić, Hadžem Hajdarević, Safet Kadić, Aida Kršo, Naila Valjevac, Rječnik bosanskog jezika, Institut za jezik, Sarajevo, 2007. 1313 str. ISBN 978-9958-620-08-9. II izdanje: Sarajevo, 2010. ISBN 978-9958-620-13-3.
Knjiga 15. Branko Tošović, Arno Wonisch (ur.) Bošnjački pogledi na odnose između bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika, Institut za jezik, Sarajevo, 2009. 481 str. ISBN 978-9958-620-11-9 (Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine) 3-9501485-4-X (Die Deutsche Bibliothek)
Knjiga 16. Eli Tauber (prir.), Jevrejskošpanski jezik u Bosni i Hercegovini (u pripremi).
Knjiga 17. Ibrahim Čedić (ur.), Rječnik stranih riječi bosanskog jezika, Institut za jezik, Sarajevo, 2011. 1175 str. ISBN 978-9958-620-14-0
Knjiga 18. Amela Šehović, Jezik u bosanskohercegovačkim dramama (sociolingvistički pristup), Institut za jezik, Sarajevo, 2012. 240 str. Urednik: Ibrahim Čedić. ISBN978-9958-620-15-7
Knjiga 19. Mehmed Kardaš (prir.), Konkordancijski rječnik ćiriličnih natpisa srednjovjekovne Bosne, Institut za jezik, Sarajevo, 2014. 308 str. Urednik: Alen Kalajdžija. ISBN 978-9958-620-20-1
Knjiga 20. Edina Solak, Rasprave o jeziku u Bosni i Hercegovini od 1850. do 1914. godine. Sociolingvistički pristup, Institut za jezik, Sarajevo, 2014. 278 str. Urednik: Alen Kalajdžija. ISBN 978-9958-620-22-5
Knjiga 21. Alen Kalajdžija (ur.) Bibliografija izdanja Instituta za jezik (1972–2014), Institut za jezik, Sarajevo, 2015. 181 str. ISBN 978-9958-620-23-2