Biografija i bibliografija

Sumeja Kapo MA

Saradnik

Morbi nec nisi ante. Quisque lacus ligula, iaculis in elit et, interdum semper quam. Fusce in interdum tortor.

Biografija

Sumeja Kapo (1987, Sarajevo) završila je osnovnu školu i Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu. Godine 2009. završila je I ciklus studija na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik. Iste godine upisala je II ciklus studija koji je završila u aprilu 2012. godine odbranivši završni diplomski rad Fonetske i ortografske osobine povelja bosanskih kraljeva te stekla zvanje magistra bosanskoga, hrvatskoga i srpskoga jezika i književnosti naroda Bosne i Hercegovine. Pedagoško iskustvo stjecala je radeći kao nastavnica bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti u više sarajevskih osnovnih škola.

Najradije se bavi historijom bosanskoga jezika i to korpusom bosanskih srednjovjekovnih povelja.

BIBLIOGRAFIJA

Radovi:

1. Kapo, Sumeja (2014) “Neke tipične fonetsko-fonološke osobine Bosanske elifnice Ibrahima Berbića u odnosu na dijalekatsku bazu i jezičku tradiciju”, Književni jezik, god. 25, br. 1–2, Institut za jezik, Sarajevo.

2. Kapo, Sumeja /u koautorstvu s Ćatović, Haris/ (2014) “Bibliografija radova Književnog jezika(1972–1981)”, Književni jezik, god. 25, br. 1–2, Institut za jezik, Sarajevo.

Sudjelovanje na skupovima:

1. Drugi simpozij o bosanskom jeziku. Istraživanje, normiranje i učenje bosanskoga jezika – dosadašnji rezultati, potrebe i perspektive, Sarajevo, 12–13. 3. 2015; (tema referata: “Refleksi jata u Elifnici Ibrahima Užičanina”)

2. Naučni skup “Kulturološko-historijski razvoj Grada Mostara”, Mostar, 27. 3. 2015; (tema referata: “Riječ-dvije o poveljama Kosača”)

3. Drugi bosanskohercegovački slavistički kongres, Sarajevo, 28–30. 5. 2015. /s Kardaš, Mehmed/; (tema referata: “Kancelarija bosanskog bana Stjepana II Kotromanića”)

 

Socijalne mreže:

Newsletter

Vaša zainteresiranost za novosti s naše stranice za nas predstavlja pozitivnu povratnu informaciju, koja nam govori da je naš trud na promoviranju jezika i svega što ima veze s jezikom prepoznat od strane krajnjih korisnika, te da nismo usamljeni u svojim naporima. Nadamo se da ćete u novostima koje budete primali od nas naći informacije koje će vam biti od koristi.

Arhiva

Facebook