Administrativno-finansijski sektor

U okviru Administrativno-finansijskog sektora obavljaju se stručni, administrativni i pomoćni poslovi u skladu s potrebama i interesima Instituta.

Unutar ovog sektora obavljaju se poslovi realizacije i implementacije Zakona o visokom obrazovanju, Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti, Zakona o upravnom postupku, Zakona o radu, Statuta Univerziteta u Sarajevu, te drugih pravilnika i općih akata Univerziteta i Instituta.

Unutar ovog sektora postoje sljedeće stručne službe:

  • Služba za računovodstvo, plan i analizu
  • Služba za izdavačku djelatnost, biblioteku i informiranje
  • Služba za opće poslove

Sekretar Instituta, Suada Avdić-Ćinara (suada.avdic@izj.unsa.ba), koordinira i rukovodi radom unutar administrativno-finansijskog sektora.