Edina Kečo MA

Edina Kečo MA

stručni saradnik

Ulica: Abdurahmana Muharemije 16, 71000, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Broj mobilnog telefona: +387 61 545 292

Datum rođenja: 8. 1. 1992.

Državljanostvo BiH

 

RADNO ISKUSTVO

  • Od 11. 2018. do trenutno (Univerzitet u Sarajevu Institut za jezik)

Rad na stručnim i naučnim projektima na Odjeljenju za leksikologiju i leksikografiju

 

  • Od do 2018. godine

Nastavnik bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika i književnosti za strance

Učenje i podučavanje učenika (stranih državljana)

Internacionalna škola Richmond Park Shools, Francuske Revolucije

Osnovno obrazovanje

 

OBRAZOVANJE

  • 2017. do 2018. godine (pripravnički staž); 2019. godine (položen stručni ispit)

Bosanski, hrvatski i srpski jezik i književnost – professor

Četvrta gimnazija Ilidža, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

 

  • Od 2014. do 2016. godine

Magistar bosanskoga, hrvatskoga i srpskoga jezika i književnosti naroda BiH

Bosanski, hrvatski i srpski jezik i književnost

Univerzitet u Sarajevu – Filozofski fakultet, visoko obrazovanje

 

  • Od 2011. do 2014. godine

Bakalaureat / bachelor bosanskoga, hrvatskoga, i srpskoga jezika i književnosti BiH

Bosanski, hrvatski i srpski jezik i književnost

Univerzitet u Sarajevu – Filozofski fakultet, visoko obrazovanje

 

  • Od 2007. do 2011. godine

Gimnazija – jezički smjer Jezici (bosanski, hrvatski, srpski, engleski, njemački, francuski, latinski)

Četvrta gimnazija Ilidža, srednjoškolsko obrazovanje

 

Strani jezik: Engleski jezik (aktivno), njemački jezik (pasivno)

 

 

OBJAVLJENI RADOVI

  1. Grupa autora (2017), „Leksikon Nekrolog jenoj čaršiji“, Školegijum, Riječ i misao, 4, Sarajevo, 2018.
  2. „Bosančica u ćiriličnoj paleografiji i njen staus u filološkoj nauci“, Književni jezik, 29, Sarajevo

 

KONFERENCIJE

Treći simpozij o bosanskom jeziku, Institut za jezik, Sarajevo; Imperativ u romanu Karabeg (2021)