Mr. sc. Aida Kršo

šef službe za izdavačku djelatnost, biblioteku i informiranje

Područje (oblast): Humanističke nauke
Polje: Nauka o jeziku i književnosti

Područje lingvističkog interesovanja: savremeni jezik, norma, govor, stilistika

Google scholar: https://scholar.google.com/citations?user=N4Mvyk8AAAAJ&hl=hr

Lični podaci:

Datum i mjesto rođenja: 2. 10. 1969. Sarajevo

 

Kontakt:

Telefon: +387 33 200 117

e-mail: aida.krso@izj.unsa.ba; aida_krso@yahoo.com

Google scholar: https://scholar.google.com/citations?user=N4Mvyk8AAAAJ&hl=hr

Obrazovanje

2007. upisala doktorski studij, Filozofski fakultet Univerziteta Istočno Saraejvo, tema: Značenje i distribucija vremenskih glagolskih oblika u publicističkom stilu standardnog jezika, mentor je prof. dr. Miloš Kovačević

2007. magistar lingvističkih nauka, magistarska teza odbranjena na Filozofskom fakultetu Univerziteat u Istočnom Sarajevu (mentor prof. dr. Radoje Simić): Fonetske i morfološke karakteristike govora Vratnika

1993. profesor južnoslavenskih jezika i južnoslavenskih književnosti

.

Radno iskustvo

 1. šef službe za izdavačku djelatnost, biblioteku i informiranje

2007‒2009. asistent na Odsjeku za žurnalistiku, predmeti: Bosanski jezik, Novinarska stilistika, Kultura komuniciranja

2007‒2021.viši stručni saradnik

2003‒2007. stručni saradnik

2003‒  zaposlena u  Institutu za jezik Univerziteta u Sarajevu

1996. asistent na predmetima: Ortoepija i Bosanski jezik za studente Pedagoške akademije, Odsjek razredna nastava (istureno odjeljenje u Goraždu Pedagoške akademije), u ljetnom i zimskom semestru, prema terminima za predavanja, vježbe i ispite.

1996‒2003. asistent na predmetima: Bosanski jezik I i II, Ortoepija, Scenski izraz i lutkarstvo, Kultura govora; Pedagoška akademija u Sarajevu

1999‒2001. asistent na Odsjeku za žurnalistiku, predmeti: Bosanski jezik, Novinarska stilistika, Kultura komuniciranja

1996‒1998. profesor bosanskog jezika u Trećoj gimnaziji u Sarajevu

1993‒1996. profesor bosanskog jezika u Željezničkom školskom centru u Sarajevu

Projekti u Institutu:

 1. 2010‒2020. Podrška nastavi maternjeg jezika izvan Bosne i Hercegovine (sastanci u ambasadama Bosne i Hercegovine, udruženjima, kulturnim centrima, te sudjelovanja na skupovima nastavnika, roditelja, mladih i svih koji su na direktan ili indirektan način uključeni u organiziranje ili izvođenje nastave na maternjem jeziku ili tribine, održani su u Švedskoj (Geteborg, Štokholm, Malmö, Jonkoping, Halmstad), Norveškoj (Oslo), Danskoj (Kopenahgen), Njemačkoj (u Štutgartu, Frankfurtu, Minhenu, Ulmu, Manhaim), Švicarskoj (Luzer, Bern, Cirih, i dr.), Austrija (Linz, Beč), Slovenija (Ljubljana).
 2. 2018. koordinator projekta u organizaciji TVSA i Instituta za jezik – snimanje serijala obrazovnih emisija O bosanskom na bosanskom, a u okviru su autorske tri emisije: „Umijeće dobrog govorenja“, Frazemi I i Frazemi II.
 3.  Projekat izrade udžbenika KULTURNA I DRUŠTVENA POVIJEST / (H)ISTORIJA NARODA BOSNE I HERCEGOVINE Udžbenik za dopunsku nastavu za 5, 6, 7, 8. i 9. razred osnovne škole za djecu u iseljeništvu, sa autorskim timom za nacionalnu grupu predmeta,
 4. 2017.Projekat Klinike iz ljudskih prava Evropskog udurženja studenata prava Sarajevo i Pravnog fakulteta u Sarajevu, tema Vještine komuniciranja na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, namijenjeno je studentima koji se  pripremaju za takmičenje u simulaciji suđenja pred Evropskim sudom za ljudska prava.
 5. 2011.saradnik na Rječniku stranih riječi bosanskog jezika 2011.
 6. 2010. Pravopisni priručnik bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika sa osnovama gramatike
 7. 2007, 2010. Rječnik bosanskog jezika, Institut za jezik u Sarajevu

 

Projekti izvan Instituta:

 1. saradnik na projektu Правописни речник српског језика, autor Milan Šipka (IK Prometej – Novi Sad), prvo izdanje 2010, a zatim i drugo izmijenjeno izdanje 2012. (koje je objavljeno poslije autorove smrti). Poslovi su bili: izrada alfabetara, izbor i klasifikacija građe, obrada odrednica i pružanje pomoći autoru u konačnom oblikovanju Rečnikа u elektronskoj verziji. Koretura cijelog teksta drugog izdanja Правописног речника српског језика urađena je prema uputama koje je ostavio autor.
 2. saradnik na trećem izdanju Великог речника страних речи и израза (2008) IK Prometej – Novi Sad (autori: Klajn – Šipka).

 

Dodatni angažmani:

 1. sekretar Trećeg simpozija o bosanskom jeziku

2013‒ sekretar Redakcije časopisa „Književni jezik“

2007‒2009. urednik kolumne i autor tekstova Iz jezičke prakse, u časopisu „Prosvjetni list“

2007‒ promotor izdanja Instituta, moderator naučnih skupova i konferencija; moderator konferencije za novinare tokom realizacije projekta „Dani Instituta“

2000‒2001. sekretar Odsjeka za razrednu nastavu Pedagoške akademije u Sarajevu

1999‒2002. urednik časopisa „Iskrice“ (metodički i stručni časopis namijenjen odgajateljima u Federaciji)

Bibliografija

Knjige (5)

 1. Koautorstvo Hadžem Hajdarević, Aida Kršo: Anotirana bibliografija radova objavljenih u izdanjima Instituta za jezik Sarajevo; Radovi knj. XVII, Institut za jezik u Sarajevu, Sarajevo, 2005. str. 174-314.
 2. Koautorstvo: Rječnik bosanskog jezika koautor (autori: dr. Ibrahim Čedić, dr. Naila Valjevac, mr. Aida Kršo, Hadžem Hajdarević, Safet Kadić), Institut za jezik Sarajevo, 2007.
 3. Koautorstvo: Aida Kršo, Hadžem Hajdarević: Pravopisni priručnik bosanskog / hrvatskog / srpskog jezika sa osnovama gramatike edicija Priručnici JNU Institut za jezik; edicija Udžbenici IK BH Most; 2013.
 4. Koautostvo: Jasmin Hodžić, Aida Kršo, Haris Ćatović: poglavlje: Akcenat i kultura govora, str. 39-61; u knjizi: Bosanski akcenatski priručnik, edicija Priručnici XIII, Sarajevo: Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, 2020.
 5. Koautorstvo: Aida Kršo, Ivana Tomić: poglavlje: Jezici naroda Bosne i Hercegovine, u knjizi: Kulturna i društvena povijest/(h)istorija naroda Bosne i Hercegovine,  udžbenika udžbenika za dopunsku nastavu za V, VI, VII, VIII, i IX razred osnovne škole za djecu u iseljeništvu; Izdavač: Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, 2017. str. 125-267

 

Referati u zbornicima naučnih skupova (9)

 1. «Bosanski jezik u programima srednjih škola» Zbornik radova sa Simpozij o bosanskom jeziku (Bihać), Institut za jezik u Sarajevu, Posebna izdanja, knj. 10. str. 251-263. Sarajevo, 1999. g.
 2. «Pojava, razvoj i gašenje arebice iz sociolingvističke perspektive» Zbornik radova sa Međunarodne lingvističke konferencije «Jezik, književnost i kultura Slovena jučer i danas III» str. 117-125. Poznanj (Poljska), Poznanj, 2001. g.
 3. „Imperfekt u književnoumjetničkom i publicističkom djelu Petra Kočića“, Posebna izdanja, Naučni skupovi, knjiga 3/1, Nauka i nastava na univerzitetu, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Filozofski fakultet, Pale 2009., str. 73-79.
 4. „Glagolski oblici u funkciji modalnih riječi i izraza“, Posebna izdanja, Naučni skupovi, knjiga 5/1, Nauka i politika, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Filozofski fakultet Pale, 2011.; str. 237-241.
 5. „Poznavanje funkcionalnih stilova standardnog jezika kao elemenat kulture govora“ Naučni skup „Nauka i tradicija“, Zbornik radova sa Naučnog skupa „Nauka i identitet“, Pale, 21.-22. maj 2012., edicija Posebna izdanja, knjiga 6, tom 1, str. 183-189., Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu.
 6. „Specifičnost jezičkog izraza Zuke Džumhura“ Zbornik radova Naučni sup o „Slovo o Aleksi Šantiću, Antunu Branku Šimiću i Zuki Džumhuru“, Mostar, 24. i 25. april, 2014. 325-331.
 7. „Bosanski jezik izvan granica Bosne i Hercegovine“, Zbornik radova Drugi simpozij o bosanskom jeziku, Sarajevo, 2016. (Kršo, Hajdarević, Čolić) str. 509-521
 8. “Kriteriji klasifikacije balkanskih jezika”, Zbornik radova sa naučne konferencije “Минатото на јазичниот свет – денес и утре”, str. 429-435; Skoplje, 2018.
 9. (Ne)opravdano prisustvo anglizama u modnom časopisu (lingvostilistička analiza), Zbornik rada sa naučne konferencije održane 6. i 7. novembra 2018. u Institutu za makedonski jezik „Krste Misirkov“ – Skoplje; Zbornik „Јазикот и културата – состојби и предизвици“, Скопје, 2019. (399-409)

 

Članci u časopisu Književni jezik (4)

 1. Važnost administrativnog stila u širenju jezičke kulture, Književni jezik, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, 2015. (26/1-2), str. 109-118.
 2. Genitiv množine imenica ženskog roda e-vrste–norma i jezička praksa, Književni jezik, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, 2018, br. 29, str. 89-114
 3. distribucija aorista i imperfekta u novinarskom stilu savremenog jezika, Književni jezik, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, 2014. (25/1-2), str. 153-163

 

Članci časopisu Prosvjetni list (13)

 1. Iz jezičke prakse: «Svako je kovač svoje sreće – O upotrebi zamjenice svoj» Prosvjetni list, decembar 2007./januar 2008. god.
 2. Iz jezičke prakse: «Nošen – da, ali donešen – NE» Prosvjetni list, februar, 2008. g.
 3. Iz jezičke prakse: «Mi bismo išli, a biste li vi? (O pogrešnoj upotrebi glagola biti)», Prosvjetni list, mart, 2008. br. 116/XII
 4. Iz jezičke prakse: «Za sve ovo vrijeme i sve ove godine (O pogrešnoj upotrebi zamjenice sav u srednjem rodu)», Prosvjetni list, april, 2008. br. 117/XII, str. 20.
 5. Iz jezičke prakse: «Tri moguće greške kod pisanja naziva škola (Veliko slovo, navodnici i skraćenice, a i o pisanju naziva predmeta)», Prosvjetni list, maj/juni, 2008. br. 118 i 119//XII, str. 20.
 6. Iz jezičke prakse: «Greške u pisanju naziva kantona», Prosvjetni list, septembar, 2008. br. 120/XII, str. 20.
 7. Iz jezičke prakse: «Problemi sa kaišem, daidžom i avlijskim vratima (Pravila pisanja glasa j)», Prosvjetni list, oktobar, 2008. br. 121/XII, str. 20.
 8. Iz jezičke prakse: «Nije uredu, čekanje u redu», (Stastavljeno i rastavljeno pisanje priloga i brojčanih ocjena)», Prosvjetni list, novembar, 2008. br. 122/XII, str. 20.
 9. Iz jezičke prakse: «Kula sa crticom ili kula bez crtice, (Pisanje polusloženica)» Prosvjetni list, decembar/januar, 2008/2009., br. 123/124 godina XIII., str. 20.
 10. Iz jezičke prakse «Ije ili je (Pravila ijekavskog izgovora I.)», Prosvjetni list, februar, 2009., br. 125, godina XIII,  str. 20.
 11. Iz jezičke prakse «Htjeo ili htio (Pravila ijekavskog izgovora II. – Ikavski oblici u ijekavskom izgovoru)», Prosvjetni list, mart, 2009., br. 126, godina XIII, str. 20.
 12. Iz jezičke prakse „Treba sjesti na mjesto po mjeri“ (Pravila ijekavskog izgovora III. – Produženo je), Prosvjetni list, april, 2009. br. 127, godina XIII, str. 22.
 13. Iz jezičke prakse „Nedjeljni ručak je samo nedjeljom!“ (Pravila ijekavskog izgovora IV. – Ekavski oblici u ijekavskom izgovoru), Prosvjetni list, maj/juni, brojj 128/129, godina, XIII, str. 22.

 

Članci u listu Didaktički putokazi (2)

 1. «O pisanju naziva kantona» Didaktički putokazi, br. 9/ XII 1997. g. Zenica, str. 30-32.
 2. «Jezička politika u BiH od 1965. do 1990.» Didaktički putokazi, 41. dec, 2006., Zenica.