Milan Šipka (ur.) Pravopisne teme I, Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Odjeljenje za jezik, Sarajevo, 1977. 390 str. YU – ISSN 0350–0292

I.M. Šipka, O radu i rezultatima rada na projektu „Pravopisna problematika u BiH“ – u svjetlu kolebanja i stabilizacije ortografske norme na srpskohrvatskom jezičkom području, str. 11–17.

J. Jurančič, Ispravan pristup rješavanju pravopisnih problema, str. 18–19.

T. Stamatoski, Zapaženi rezultati, str. 20–21.

M. Pešikan, U okvirima normativističke djelatnosti, str. 22–23.

B. Korubin, Neki problemi pravopisa i književnojezičke norme u našim današnjim društvenim uslovima, str. 24–34.

V. Anić, O stavu prema pravopisu, str. 35–37.

J. Silić, O pravopisu, pravopisnoj normi i još ponečem, str. 38–40.

II.

M. Karadža-Garić, Pravopisno-gramatička terminologija u pravopisima i pravopisnim priručnicima, s posebnim osvrtom na Pravopis 1960, str. 43–62.

S. Marković, O sadržaju i obradi pravopisnog rječnika, str. 63–77.

A. Peco, Normiranje prozodijskih elemenata u pravopisu i pravopisnom rječniku, str. 79–84.

H. Glibanović-Vajzović, Distribucija i klasifikacija ortografskih normi – prilog sistematizaciji pravopisnih pravila, str. 85–92.

M. Kovačić, Izbor primjera za ilustraciju ortografske norme, str. 93–98.

III.

M. Kovačić, I. Brkić, Neki specifični problemi u izgovoru i distribuciji glasova č, dž, ć, đ, s „pravopisnog“ i nastavnog stanovišta, str. 101–116.

I. Smailović, Glas h i njegove zamjene u savremenom srpskohrvatskom standardnom jeziku, str. 117–218.

S. Marković, Promjena velara i pravopisna norma, str. 219–246.

H. Križić, Promjena glasa l u o i pravopisna norma, str. 247–258.

J. Baotić, Sastavljeno i rastavljeno pisanje prijedloga s ostalim riječima, str. 259–390.