Milan Šipka (ur.) Pravopisne teme III (transkripcija i adaptacija stranih imena), Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Odjeljenje za jezik, Sarajevo, 1979. 332 str. YU – ISSN 0350–0292

S. Janković, Transkripcija – problem teoretskog pristupa, str. 11–32.

TRANSKRIPCIJA I ADAPTACIJA IMENA IZ SLOVENSKIH JEZIKA

B. Dabić, Transkripcija i adaptacija imena iz lovenskih jezika. Uvodne napomene, str. 35–39.

B. Dabić, Imena iz makedonskog, str. 39–41.

B. Dabić, Imena iz bugarskog, str. 41–46.

B. Dabić, Imena iz ruskog, str. 46–57.

B. Dabić, Imena iz ukrajinskog, str. 58–62.

B. Dabić, Imena iz bjeloruskog, str. 62–65.

B. Dabić, Imena iz slovenačkog, str. 65–67.

B. Dabić, Imena iz češkog, str. 67–71.

B. Dabić, Imena iz slovačkog, str. 71–73.

B. Dabić, lmena iz lužičkosrpskog, str. 73–78.

N. Vuković, Imena iz poljskog, str. 79–87.

H. Međeši, M. Kovač, Imena iz rusinskog, str. 89–93.

TRANSKRIPCIJA I ADAPTACIJA IMENA IZ KLASIČNIH JEZIKA

Š. Šonje, Imena iz starogrčkog, str. 97–105.

Š. Šonje, Imena iz srednjovjekovnog grčkog, str. 105–107.

Š. Šonje, Imena iz novogrčkog, str. 108–113.

Š. Šonje, Imena iz latinskog, str. 113–118.

TRANSKRIPCIJA I ADAPTACIJA IMENA IZ ROMANSKIH JEZIKA

I. Klajn, Imena iz italijanskog, str. 121–140.

I. Klajn, Imena iz španskog, str. 140–155.

I. Klajn, Imena iz portugalskog, str. 156–174.

B. Dabić, Imena iz rumunskog, str. 175–189.

TRANSKRIPCIJA I ADAPTACIJA IMENA IZ ENGLESKOG JEZIKA

O. Mišeska-Tomić, Principi transkripcije engleskih imena i njihove teoretske implikacije, str. 193–198.

M. Riđanović, Adaptacija i transkripcija imena iz engleskog jezika, str. 199–218.

TRANSKRIPCIJA I ADAPTACIJA IMENA IZ GERMANSKIH JEZIKA

M. Đorđević, Imena iz njemačkog, str. 221–261.

N. Vuković, Imena iz skandinavskih jezika – uvodne napomene, str. 236–264.

N. Vuković, Imena iz švedskog, str. 265–273.

Lj. Rajić, Imena iz norveškog i danskog, str. 275–291.

TRANSKRIPCIJA I ADAPTACIJA IMENA IZ ALBANSKOG I MAĐARSKOG JEZIKA

R. Ismailji, Transkripcija i adaptacija imena iz albanskog jezika, str. 295–305.

J. Buljovčić, Transkripcija i adaptacija imena iz mađarskog jezika, str. 307–318.

OSTALI PRILOZI

S. Čolić, Transkripcija i adaptacija u esperantu, str. 321–328.

E. Topić, Izgovor stranih imena na talasima Radio-Sarajeva, str. 329–332.