Edicija Radovi

Radovi I Milan Šipka (ur.) Prilozi i građa za standardizaciju bosanskohercegovačkog ijekavskog izgovora, Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Odjeljenje za jezik, Sarajevo, 1974. 218 str.
Radovi II Milan Šipka (ur.) Prilozi terminologiji i onomastici u Bosni i Hercegovini, Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Odjeljenje za jezik, Sarajevo, 1975. 180 str. YU – ISSN 0350–0292
Radovi III Milan Šipka (ur.) Pravopisna problematika u Bosni i Hercegovini, Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Odjeljenje za jezik, Sarajevo, 1976. 410 str. YU – ISSN 0350–0292
Radovi IV Milan Šipka (ur.) Pravopisne teme I, Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Odjeljenje za jezik, Sarajevo, 1977. 390 str. YU – ISSN 0350–0292
Radovi V Milan Šipka (ur.) Pravopisne teme II, Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Odjeljenje za jezik, Sarajevo, 1978. 250 str. YU – ISSN 0350–0292
Radovi VI Milan Šipka (ur.) Pravopisne teme III (transkripcija i adaptacija stranih imena), Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Odjeljenje za jezik, Sarajevo, 1979. 332 str. YU – ISSN 0350–0292
Radovi VII Milan Šipka (ur.) Pravopisne teme IV (transkripcija i adaptacija stranih imena), Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Odjeljenje za jezik, Sarajevo, 1980. 299 str. YU – ISSN 0350–0292
Radovi VIII Herta Kuna, Ljiljana Nogo, Jasna Hadžimejlić, Ibrahim Čedić, Nevenka Novaković-Stefanović, Sreto Tanasić, Jezik štampe u Bosni i Hercegovini do 1918. godine, Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Odjeljenje za jezik, Sarajevo, 1981. 307 str. Urednik: Mevlida Karadža-Garić. YU – ISSN 0350–0292
Radovi IX Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Odjeljenje za jezik, Sarajevo, 1982. 344 str. Urednik: Mevlida Karadža-Garić. YU – ISSN 0350–0292
Radovi X Mevlida Karadža, Izvori srpskohrvatske gramatičke terminologije – uloga i mjesto Vuka Karadžića u njenom formiranju i standardizaciji, Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Odjeljenje za jezik, Sarajevo,1983. 330 str.YU – ISSN 0350–0292
Radovi XI Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Institut za jezik u Sarajevu, Institut za jezik, Sarajevo, 1984. 322 str. Urednik: Mevlida Karadža-Garić. YU – ISSN 0350–0292
Radovi XII Ljiljana Stančić, Lingvistička terminologija u Bosni i Hercegovini u vrijeme austrougarske uprave, Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Institut za jezik u Sarajevu, Institut za jezik, Sarajevo, 1986. 387 str. Urednik: Josip Baotić. YU – ISSN 0350–0292
Radovi XIII Milan Šipka, Jezik Petra Kočića (uvod, pristup, izvori, gramatika), Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Institut za jezik, Sarajevo, 1987. 229 str. Urednik: Josip Baotić. YU – ISSN 0350–0292
Radovi XIV Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Institut za jezik, Sarajevo, 1989. 216 str. Urednik: Josip Baotić. YU – ISSN 0350–0292
Radovi XV Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Institut za jezik, Sarajevo, 1990. 254 str. Urednik: Josip Baotić. YU ISSN 0352–969X
Radovi XVI Jezik bosanskohercegovačkih pisaca XIX vijeka (Savfet-beg Bašagić, Nićifor Dučić, fra Grga Martić), Institut za jezik u Sarajevu, Sarajevo, 2003. 257 str. Urednik: Ibrahim Čedić. ISSN 1512-9217
Radovi XVII Ibrahim Čedić (ur.) Standardna novoštokavština i bosanskohercegovačka jezička situacija, Institut za jezik u Sarajevu, Sarajevo, 2005. 314 str. ISSN 1512-9217
Radovi XVIII Alen Kalajdžija, Refleksi jata u bosanskom alhamijado pjesništvu – ikavski poetski manir, Institut za jezik u Sarajevu, Sarajevo, 2013. 169 str. ISSN 1512-9217