Edicija Radovi

 

Radovi I Milan Šipka (ur.) Prilozi i građa za standardizaciju bosanskohercegovačkog ijekavskog izgovora, Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Odjeljenje za jezik, Sarajevo, 1974. 218 str.
Radovi II Milan Šipka (ur.) Prilozi terminologiji i onomastici u Bosni i Hercegovini, Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Odjeljenje za jezik, Sarajevo, 1975. 180 str. YU – ISSN 0350–0292
Radovi III Milan Šipka (ur.) Pravopisna problematika u Bosni i Hercegovini, Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Odjeljenje za jezik, Sarajevo, 1976. 410 str. YU – ISSN 0350–0292
Radovi IV Milan Šipka (ur.) Pravopisne teme I, Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Odjeljenje za jezik, Sarajevo, 1977. 390 str. YU – ISSN 0350–0292
Radovi V Milan Šipka (ur.) Pravopisne teme II, Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Odjeljenje za jezik, Sarajevo, 1978. 250 str. YU – ISSN 0350–0292
Radovi VI Milan Šipka (ur.) Pravopisne teme III (transkripcija i adaptacija stranih imena), Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Odjeljenje za jezik, Sarajevo, 1979. 332 str. YU – ISSN 0350–0292
Radovi VII Milan Šipka (ur.) Pravopisne teme IV (transkripcija i adaptacija stranih imena), Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Odjeljenje za jezik, Sarajevo, 1980. 299 str. YU – ISSN 0350–0292
Radovi VIII Herta Kuna, Ljiljana Nogo, Jasna Hadžimejlić, Ibrahim Čedić, Nevenka Novaković-Stefanović, Sreto Tanasić, Jezik štampe u Bosni i Hercegovini do 1918. godine, Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Odjeljenje za jezik, Sarajevo, 1981. 307 str. Urednik: Mevlida Karadža-Garić. YU – ISSN 0350–0292
Radovi IX Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Odjeljenje za jezik, Sarajevo, 1982. 344 str. Urednik: Mevlida Karadža-Garić. YU – ISSN 0350–0292
Radovi X Mevlida Karadža, Izvori srpskohrvatske gramatičke terminologije – uloga i mjesto Vuka Karadžića u njenom formiranju i standardizaciji, Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Odjeljenje za jezik, Sarajevo,1983. 330 str.YU – ISSN 0350–0292
Radovi XI Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Institut za jezik u Sarajevu, Institut za jezik, Sarajevo, 1984. 322 str. Urednik: Mevlida Karadža-Garić. YU – ISSN 0350–0292
Radovi XII Ljiljana Stančić, Lingvistička terminologija u Bosni i Hercegovini u vrijeme austrougarske uprave, Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Institut za jezik u Sarajevu, Institut za jezik, Sarajevo, 1986. 387 str. Urednik: Josip Baotić. YU – ISSN 0350–0292
Radovi XIII Milan Šipka, Jezik Petra Kočića (uvod, pristup, izvori, gramatika), Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Institut za jezik, Sarajevo, 1987. 229 str. Urednik: Josip Baotić. YU – ISSN 0350–0292
Radovi XIV Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Institut za jezik, Sarajevo, 1989. 216 str. Urednik: Josip Baotić. YU – ISSN 0350–0292
Radovi XV Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Institut za jezik, Sarajevo, 1990. 254 str. Urednik: Josip Baotić. YU ISSN 0352–969X
Radovi XVI Jezik bosanskohercegovačkih pisaca XIX vijeka (Savfet-beg Bašagić, Nićifor Dučić, fra Grga Martić), Institut za jezik u Sarajevu, Sarajevo, 2003. 257 str. Urednik: Ibrahim Čedić. ISSN 1512-9217
Radovi XVII Ibrahim Čedić (ur.) Standardna novoštokavština i bosanskohercegovačka jezička situacija, Institut za jezik u Sarajevu, Sarajevo, 2005. 314 str. ISSN 1512-9217
Radovi XVIII Alen Kalajdžija, Refleksi jata u bosanskom alhamijado pjesništvu – ikavski poetski manir, Institut za jezik u Sarajevu, Sarajevo, 2013. 169 str. ISSN 1512-9217
Radovi XIX Mehmed Kardaš, Jezik i grafija srednjovjekovne bosanske epigrafike, Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik, Sarajevo, 2015. 247 str. ISBN 978-9958-620-25-6
Radovi XX Amina Pehlić, Jezik Alije Nametka, Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik, Sarajevo, 2017. 328 str. ISBN 978-9958-620-30-0
Radovi XXI Adnan Kadrić, Kontrastivna metoda u opisu bosanskog i turskog jezika u 19. stoljeću: Bilingvalna gramatika Bosanski turski učitelj Ibrahima Edhema Berbića, Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik, 2018. 270 str. ISBN 978-9958-620-35-5 (Institut za jezik), 978-9958-626-41-8 (Orijentalni institut)
Radovi XXII Mirela Omerović, Instrumental s prijedlozima u bosanskome jeziku, Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik, 2018. 251 str. ISBN 978-9958-620-37-9
Radovi XXIII Ismail Palić, Gramatika, semantika i pragmatika rečenice, Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik, Sarajevo 2019. 220 str. ISBN 978-9958-620-40-9
Radovi XXIV Alen Kalajdžija, Predstandardni idiom bosanske alhamijado literature, Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik, Sarajevo 2019. 306 str. ISBN 978-9958-620-42-3
Radovi XXV Vedad Mulavdić, Jezičke odlike u djelu Edhema Mulabdića, Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik, Sarajevo 2020. 341 str. ISBN 978-9958-620-43-0
Radovi XXVI Zenaida Karavdić, Bibliografija radova o bosanskom jeziku 1990–2020., Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik, Sarajevo 2021. 445 str. ISBN 978-9958-620-50-8
Radovi XXVII Erma Ramić-Kunić, Čajničko četveroevanđelje tekstološko istraživanje, Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik, Sarajevo 2021. 299 str. ISBN 978-9958-620-47-8
Radovi XXVIII Alen Kalajdžija, Etnolingvistički slojevi bosanske leksike (na primjeru građe jugoistočnobosanskog govornog tipa – lokalitet Pazalje), Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik, Sarajevo 2021. 167 str. ISBN 978-9958-620-49-2
Radovi XXIX Jasmin Hodžić, Sintaksička homonimija i ambigvitettipovi sintaksičke dvosmislenosti, Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik, Sarajevo 2021. 293 str. ISBN 978-9958-620-46-1
Radovi XXX Naila Valjevac, Govor Bošnjaka Inegöla u Turskoj, Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik, Sarajevo 2022. 849 str. ISBN 978-9958-620-51-5
Radovi XXXI Nihada Ibrišimović, Ilijaška toponimija, Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik, Sarajevo 2022. 515 str. ISBN 978-9958-620-55-3
Radovi XXXII Erma Ramić-Kunić, Čajničko četveroevanđelje bosanski rukopis s početka 15. stoljeća, Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik, Sarajevo 2022. 404. str. – elektronsko izdanje, ISBN 978-9958-620-53-9
Radovi XXXIII Erma Ramić-Kunić, Čajničko četveroevanđelje: tekstološko istraživanje, Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik, Sarajevo 2022. 299 str. – elektronsko izdanje, ISBN 978-9958-620-54-6