Radovi VII

TRANSKRIPCIJA I ADAPTACIJA IMENA IZ ORIJENTALNIH JEZIKA

S. Janković, Imena i nazivi iz arapskog, str. 9–73.

S. Janković, Transkripcija perzijskih imena, str. 73–95.

S. Janković, Transkripcija turskih imena, str. 95–112.

D. Tanasković, Problemi kod pisanja imena sa područja Magreba, str. 113–119.

Z. Resulović, Orijentalizmi u pravopisnom rječniku, str. 121–133.

D. Razić, Transkripcija i adaptacija imena iz kineskog jezika, str. 135–186.

Lj. Đurović, Transkripcija i adaptacija imena iz japanskog jezika, str. 187–197.

EVROPEIZMI U SRPSKOHRVATSKOM KNJIŽEVMOM JEZIKU (NJIHOVA GLASOVNA I OBLIČKA ADAPTACIJA)

B. Dabić, Evropeizmi u srpskohrvatskom književnom jeziku. Teorijski pristup, str. 201–214.

B. Dabić, Grčki elementi u srpskohrvatskom književnom jeziku, str. 214–229.

B. Dabić, Latinski elementi u srpskohrvatskom književnom jeziku, str. 229–242.

B. Dabić, Njemački elementi u srpskohrvatskom književnom jeziku, str. 243–255.

B. Dabić, Francuski elementi u srpskohrvatskom književnom jeziku, str. 256–269.

B. Dabić, Engleski elementi u srpskohrvatskom književnom jeziku, str. 269–298.