Vizija

Stvoriti društveno koristan, odgovoran i profitabilan institut koji će biti međunarodno i regionalno prepoznatljiv centar u domenu svoje djelatnosti, biti vrhunska istraživačka ustanova koja će imati važnu ulogu u popularizaciji nauke o jeziku i jačanju svijesti o važnosti nauke i naučnih istraživanja za razvoj Bosne i Hercegovine i društva te vodeća naučnoistraživačka ustanova na lokalnom i nacionalnom nivou koja će trajno doprinijeti razvoju jezika i njegovanju jezičke kulture, osnove su razvojnog plana, tj. vizije Instituta. U planu je inoviranje u različitim oblastima djelovanja Instituta i reorganizacija biblioteke i njena informatizacija i umrežavanje, pokretanje velikih planiranih projekata, promocija, organiziranje naučnih konferencija i slično.

Promjenama u organizacionoj strukturi Instituta te postavljanjem nove upravljačke i rukovodne strukture, prijemom novih kadrova i nabavkom dijela opreme, stekli su se bolji uslovi za obavljanje naučnoistraživačkog rada. Problemi sa kojima se već godinama susreću svi instituti ovakvog tipa u Bosni i Hercegovini su finansiranje i nedostatak kadrova te je potrebna podrška šire zajednice i Univerziteta za materijalnu i tehničku podršku za obavljanje djelatnosti.

Institut je i pored poteškoća i prije i nakon rata već ostvarivao saradnju s regionalnim i evropskim institutima i univerzitetima pa je tako ostvario učešće u dva velika projekta EU u saradnji s Univerzitetom iz Osla, Norveška. U budućnosti se putem učešća u projektima Evropske unije kao i saradnjom s institucijama iz Bosne i Hercegovine i svijeta, planira proširiti djelatnost i na edukacionu i obrazovnu sferu, osnivanjem internacionalnog doktorskog studija, seminarima, tribinama, školama jezika za strance, osavremenjivanjem samog procesa rada u Institutu te jačanjem naučnoistraživačkog kadra. Priključenjem Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, učešćem Instituta u projektima Evropske unije, u odnosu na međunarodne, regionalne i državne potrebe očekuje se da se vizija u skorije vrijeme i ostvari.