Radovi I

I. PRILOZI I GRAĐA ZA STANDARDIZACIJU BOSANSKOHERCEGOVAČKOG IJEKAVSKOG IZGOVORA

S. Pujić, Distribucija ijekavskih varijacija u zamjeni jata u savremenoj bosanskohercegovačkoj pisanoj praksi, str. 11–108.

A. Peco, Refleksi „jata“ u ikavsko-šćakavskim govorima Bosanske krajine, str. 109–151.

N. Novaković, Prilog izradi bibliografije o ijekavskom izgovoru srpskohrvatskog književnog jezika , str. 153–176.

II. OSTALI PRILOZI

K. Milošević, Teorija glagolskog roda u slovenskim lingvističkim sredinama sedamdesetih godina, njeni odjeci na Varšavskom kongresu slavista 1973. i otvorena pitanja iz ove oblasti, str. 179–197.

N. Gošić, Aktuelna leksikografska problematika u paleoslavistici, str. 199–203.

M. Minović, Termin kao jezički znak – semiotička projekcija terminološke problematike, str. 205–218.