Historijat

Institut za jezik osnovan je Zakonom o Institutu za jezik (Službeni list SR BiH br. 4/72). Godine 1977. Institutu za jezik pridružen je Institut za književnost Filozofskog fakulteta u Sarajevu u skladu sa Zakonom o Institutu za jezik i književnost (Službeni list SR BIH, br. 20/77. i 40/85).

Na osnovu saglasnosti Skupštine SR BiH 13. maja 1991, Radna organizacija Institut za jezik i književnost razdvojila se na dvije: Instutut za jezik i Institut za književnost, koje su nastavile obavljati svoju djelatnost kao samostalne institucije. Zakonom o naučnoistraživačkoj djelatnosti (Službeni list SR BIH, br. 38/90 i Službeni list R BIH, br. 6/93), koji se do donošenja odgovarajućih propisa primjenjuje u Federaciji Bosne i Hercegovine na osnovu člana IX. 5. (1) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, propisano je da Skupština Republike Bosne i Hercegovine može osnovati javnu naučnu ustanovu u državnoj svojini za obavljanje fundametalnih i primijenjenih istraživanja. Članovima 37. i 38. navedenog zakona propisano je da Institut za jezik, Institut za književnost, kao i ostale naučne ustanove: Institut za historiju, Orijentalni institut, Institut za istraživanje nacionalnih odnosa te Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine nastavljaju rad kao naučne ustanove. Republička javna naučna ustanova Institut za jezik u državnoj je svojini i obavlja svoju djelatnost u javnom interesu.

Ova ustanova finansirala se iz republičkog budžeta putem Republičkog javnog fonda za nauku do 1994. godine. Od 1994. godine, nakon donošenja Zakona o prestanku rada fondova i zavoda (Službeni list RBiH br. 27/93. i 13/94), ova naučna ustanova finansirala se iz budžeta putem Federalnog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, a od 1996. godine ova ustanova finansira se iz sredstava budžeta Kantona Sarajevo.