Bosanskohercegovački dijalektološki zbornik, knj. I, Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Odjeljenje za jezik, Sarajevo, 1975. Urednici: Dalibor Brozović i Dragomir Vujičić. 407 str.

Umjesto predgovora, str. VII–VIII.

A. Peco, Ikavskošćakavski govori zapadne Bosne, str. 1–264.

BIBLIOGRAFIJA RADOVA O BOSANSKO-HERCEGOVAČKIM GOVORIMA

D. Vujičić, Uz Bibliografiju radova o bosansko-hercegovačkim govorima, str. 267–271.

D. Vujičić, Dž. Jahić, S. Ćerić, E. Šebić-Alirejzović, Z. Rajak, H. Križić, Bibliografija radova o bosansko-hercegovačkim govorima, str. 273–339.

UPITNIK ZA ISPITIVANJE BOSANSKO-HERCEGOVAČKIH GOVORA

D. Vujičić, Riječ-dvije o radu na Upitniku, str. 343–345.

J. Vuković, D. Brozović, A. Peco, D. Vujičić, Upitnik za ispitivanje bosansko-hercegovačkih govora, str. 347–407.