Vijeće

Vijeće Instituta za jezik čine sljedeći članovi:

Dr. sc. Jasmin Hodžić, viši naučni saradnik (jasmin.hodzic@izj.unsa.ba)

Dr. sc. Alen Kalajdžija, viši naučni saradnik (alen.kalajdzija@izj.unsa.ba)

Dr. sc. Erma Ramić-Kunić, naučni saradnik (erma.ramic.kunic@izj.unsa.ba)

Dr. sc. Tarik Ćušić, naučni saradnik (tarik.cusic@izj.unsa.ba)

Mr. Zenaida Karavdić, viši stručni saradnik (zenaida.karavdic@izj.unsa.ba)

Mr. Haris Ćatović, viši stručni saradnik (haris.catovic@izj.unsa.ba)

Mr. Ivana Tomić, viši stručni saradnik (ivana.tomic@izj.unsa.ba)

Mr. Sumeja Bičević, viši stručni saradnik (sumeja.bicevic@izj.unsa.ba)

Mr. Elmira Resić, stručni saradnik (elmira.resic@izj.unsa.ba)

Mr. Nihada Ibrišimović, stručni saradnik (nihada.ibrisimovic@izj.unsa.ba)

Mr. Edina Kečo, stručni saradnik (edina.keco@izj.unsa.ba)