Milan Šipka (ur.) Školski rječnik terminoloških višestrukosti, tom 1-9, Institut za jezik i književnost, Odjeljenje za jezik, Sarajevo 1979. 1588 str.

Mevlida Karadža-Garić, Višestrukosti u nastavno-naučnoj terminologiji i njihova upotreba u školama SRBiH, str. I–LXXV.

Sveska 1. Jezik i književnost, str. 1–156. (156 str.)

Sveska 2. Istorija – povijest i geografija, str. 157–392. (236 str.)

Sveska 3. Filozofija, logika, psihologija, sociologija, str. 393–563. (171 str.)

Sveska 4. Muzička i likovna umjetnost, str. 565–728. (164 str.)

Sveska 5. Matematika, str. 729–943. (215 str.)

Sveska 6. Fizika, str. 945–1096. (152 str.)

Sveska 7. Tehničko obrazovanje, str. 1097–1248. (152 str.)

Sveska 8. Biologija, str. 1249–1460. (212 str.)

Sveska 9. Hemija/Kemija, str. 1461–1588. (128 str.)