Dr. sc. Erma Ramić-Kunić

Naučni saradnik 

Područje (oblast): Humanističke nauke
Polje: Nauka o jeziku i književnosti (filologija)

Područja interesiranja: Crkvenoslavenski prijevod Biblije, ćirilometodske studije, tekstologija srednjovjekovnih rukopisa.

Lični podaci:

Telefon: +387 33 200 117; Mobil. +387 61 511 726

e-mail: erma.ramic.kunic@izj.unsa.ba

https://scholar.google.hr/citations?user=ZAhxQ6oAAAAJ&hl=hr

https://orcid.org/0000-0002-0765-4301

https://unsa-ba.academia.edu/ErmaRami%C4%87?from_navbar=true

Obrazovanje:

2019. Filozofski fakultet u Univerziteta u Sarajevu, Doktor nauka iz oblasti lingvističke bosnistike (historija jezika)

2013. Filozofski fakultet u Univerziteta u Sarajevu, magistar bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti naroda BiH

2008. Filozofski fakultet u Univerziteta u Sarajevu, bachelor bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti naroda BiH

 

Radno iskustvo:

2023. Član Organizacijskog odbora u okviru Dana Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu

predsjednik Odbora za kvalitet u Institutu za jezik Univerziteta u Sarajevu

Recenzent naučnih radova i knjiga iz područja historije jezika.

Juli 2020–Voditelj naučnih projekata na Odjeljenju za historiju jezika Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu

Učešće na različitim projektima delegiranim od strane Vijeća Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu

2019– naučni saradnik u Institutu za jezik Univerziteta u Sarajevu, Odjeljenje za historiju jezika; Učešće na različitim projektima delegiranim od strane Vijeća Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu

2016–2019. stručni saradnik u Institutu za jezik Univerziteta u Sarajevu, Odjeljenje za historiju jezika

Bibilografija:

Knjige

RAMIĆ-KUNIĆ, E. 2021. Čajničko četveroevanđelje: tekstološko istraživanje, Institut za jezik, Sarajevo

RAMIĆ-KUNIĆ, E. 2017. Čajničko četveroevanđelje: bosanski rukopis s početka 15. stoljeća, Institut za jezik, Sarajevo

ELEKTRONSKA IZDANJA

RAMIĆ-KUNIĆ, E. 2022. Čajničko četveroevanđelje: tekstološko istraživanje, Institut za jezik, Sarajevo. Dostupno na: http://izj.unsa.ba/wp-content/uploads/20

RAMIĆ-KUNIĆ, E. 2012. Čajničko četveroevanđelje: bosanski rukopis s početka 15. stoljeća, Institut za jezik, Sarajevo. Dostupno na: http://izj.unsa.ba/wp-content/uploads/20

 

Radovi

RAMIĆ-KUNIĆ, E.; KARDAŠ M. 2022. Gligorovich-Gilferding Fragments of the Gospel–Graphological, Linguistic and Textological Description.  Slovo: časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu 72: 93–127.

RAMIĆ-KUNIĆ, E. 2022. NAD LEKSIKOM EVANĐELJA IZ DOVOLJE: doprinos proučavanju tekstovno-leksičkoj razini rukopisa, Književni jezik 33: 7–24.

RAMIĆ-KUNIĆ, E. 2022. Četveroevanđelje iz Hvalovoga zbornika u svjetlu nekih tekstovno-leksičkih osobenosti. Bosanskohercegovački slavistički kongres III, 59–75.

RAMIĆ-KUNIĆ, E. 2022. Tekstološki sastav bosanskih evanđelja. Zbornik radova sa Trećeg simpozija o bosanskom jeziku, 20–21 maj 2021. Univerzitet u Sarajevu – Institut za jezik, Posebna izdanja, knjiga 32, 45–63.

RAMIĆ-KUNIĆ, E.; KARDAŠ M. 2022. Leksik Evanđelja po Ivanu u bosanskim evanđeljima i hrvatskoglagoljskim misalima. Pismo

RAMIĆ-KUNIĆ, E.; KARDAŠ M. 2020. Моравизми у рукописима босанске црквенославенске писмености. Прилози. Македонска академија на науките и уметностите.

RAMIĆ-KUNIĆ, E. 2020. Leksika Evanđelja iz Mletačkoga zbornika. Tekstualni odnos prema drugim bosanskim evanđeljima. Godišnjak. ANUBiH.

RAMIĆ-KUNIĆ, E.; M. ŠIMIĆ. 2019. Leksik Matejeva evanđelja u hrvatskoglagoljskim misalima i bosanskim četveroevanđeljima. Književni jezik 30: 9–53.

RAMIĆ, KUNIĆ, E. 2018. Tekstologija Daničićevoga bosanskoga evanđelja: tekstualni odnos prema Nikoljskome i Čajničkome evanđelju. Pismo 16: 9–30.

KARDAŠ, M.; E. RAMIĆ-KUNIĆ. 2018. Katalog rukopisa bosanske crkvenoslavenske pismenosti. Kirilometodievistika 12: 117–157.

RAMIĆ-KUNIĆ, E. 2018. Mjesto Mletačkog evanđelja među drugim rukopisima bosanske srednjovjekovne pismenosti, u: Zbornik radova sa Međunarodnog naučno-stručnog skupa ‟Obrazovanje, jezik, kultura: tendencije i izazovi”, Filozofski fakultet, Zenica, 356–368.

RAMIĆ-KUNIĆ, E. 2017. Leksičke osobine Evanđelja iz Dovolje, Književni jezik, br. 28, Institut za jezik, Sarajevo, 29–59.

RAMIĆ-KUNIĆ, E. 2017. Ohridizmi u bosanskim srednjovjekovnim evanđeljima. Kirilometodievistika 11: 51–77.

RAMIĆ-KUNIĆ, E. 2016. Leksičke razlike između Čajničkog i Vrutočkog evanđelja u Evanđelju po Mateju, Književni jezik, br. 27, Institut za jezik, Sarajevo, 7–31.

 

Prikazi

Poljičke isprave II (iz Zbirke Aleksandra Poljanića), Priredio, transkribirao i transliterirao Mehmed Kardaš. Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH (Editio Memoria Bosniaca), Sarajevo 2022, 291 str. Bosniaca: časopis Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine 27.

CVIJET KREPOSTI ili o naravi ljudskoj kroz narav životinjsku Antonije Zoradije Kiš i Marinke Šimić, Godišnjak ANUBiH, Sarajevo, 2020.

Arhaičniji govori u gornjem toku Spreče: živinički kraj autora Refika Bulića, Lingvazin, Tuzla, 2019.

Paratekstulanost u bosanskoj srednjovjekovnoj književnosti autorice Lejle Nakaš, Život – časopis za književnost i kulturu, Sarajevo, 2019.

Teme iz lingvističke bosnistike Halida Bulića, Književni jezik, Sarajevo, 2016.

 

PROJEKTI

Naučni projekti

Leksičke varijante Čajničkog evanđelja u kontekstu proučavanja bosanske redakcijske pismenosti, Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik (voditelj projekta)

Jezik i grafija Evanđelja iz Dovolje, Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik (voditelj projekta)

Historijski rječnik bosanskog jezika, Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik (voditelj projekta)

Grigorovič-Giljferdingovi odlomci evanđelja, Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik (voditelj projekta)

Divoševo evanđelje: studija i kritičko izdanje teksta, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu (voditeljica projekta Lejla Nakaš).

Građa za rječnik crkvenoslavenskog jezika: pretraživa baza podataka srednjovjekovnih tekstova evanđelja, ANUBiH (voditeljica Lejla Nakaš).

 

Stručni projekti

Bosanska pisma kroz historiju, Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik (voditelj projekta)

Slovom o slovu: tragovima bosanske pismenosti (autor izložbe)

 

KONFERENCIJE

Glagoljaštvo – baština, tradicija, inovacija, Međunarodni znanstveni skup: 20. – 22. listopada 2022. Staroslavenski institut, Zagreb, Krčka biskupija, Krk, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Znanstveni centar izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo, Zagreb, Slavistički institut Češke akademije znanosti, Prag

Razvoj lingvističke bosnistike (u povodu 50. godišnjice od osnivanja Instituta za jezik, Sarajevo), mart 2022.

Treći bosanskohercegovački slavistički kongres, Slavistički komitet u BiH i Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Filozofski fakultet, Sarajevo, 2021.

Internacionalni znanstveni kolokvij Bosansko ćirilično naslijeđe, uz bibliofilsko izdanje Mletačkog zbornika (Mladinska knjiga, 2020), Međunarodni forum Bosna, Sarajevo, april 2021.

Bosanska religijska pluralnost: Prije, sada i poslije, Međunarodni forum Bosna, Sarajevo, februar 2019.

Nova saznanja o Daničićevom evanđelju, ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК „КРСТЕ МИСИРКОВ“, СКОПЈЕ, 2019.

Tradicija slavenskog prijevoda evanđelja u rukopisma Crkve bosanske, Bosna i njeni susjedi u srednjem vijeku, Institut za historiju Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 10–11. 5. 2018.

Mjesto mletačkog evanđelja među drugim rukopisima bosanske srednjovjekovne pismenosti, Filozofski fakultet Univerziteta u Zenici, Zenica, 2018.

Ohridizmi u bosanskim srednjovjekovnim evanđeljima, Меѓународната научната конференција “Минатото на јазичниот свет – денес и утре”, ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК „КРСТЕ МИСИРКОВ“, СКОПЈЕ, 2017.

Udio crkvenoslavenske leksike u poveljama bosanskih kraljevaDrugi bh. slavistički kongres, Slavistički komitet u BiH i Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Filozofski fakultet, Sarajevo, 2015.

Jezik štampe i alhamijado literature s kraja osmanskog perioda, Sarajevski filološki susreti IV, Bosansko filološko društvo u Sarajevu, Filozofski fakultet, Sarajevo, 2016.

 

RECENZIJE KNJIGA

Srednjovjekovni spomenik bosanske pismenosti – MLETAČKI ZBORNIK – Ćirilična i latinična trankripcija. Redaktor ukupnog teksta: Lejla NAKAŠ. Mladinska knjiga d.o.o. Sarajevo

Bosansko četveroevanđelje, Sofijski odlomci. Priredio Mehmed KARDAŠ. Forum Bosnae 80, Sarajevo: Međunarodni forum Bosna, 2018., 224 str.

Newsletter

Vaša zainteresiranost za novosti s naše stranice za nas predstavlja pozitivnu povratnu informaciju, koja nam govori da je naš trud na promoviranju jezika i svega što ima veze s jezikom prepoznat od strane krajnjih korisnika, te da nismo usamljeni u svojim naporima. Nadamo se da ćete u novostima koje budete primali od nas naći informacije koje će vam biti od koristi.

Facebook