Dr. sc. Erma Ramić-Kunić

Naučni saradnik 

Područje (oblast): Humanističke nauke
Polje: Nauka o jeziku i književnosti (filologija)

Područja interesiranja: Crkvenoslavenski prijevod Biblije, ćirilometodske studije, tekstologija srednjovjekovnih rukopisa.

Lični podaci:

Telefon: +387 33 200 117

e-mail: erma.ramic.kunic@izj.unsa.ba

https://scholar.google.hr/citations?user=ZAhxQ6oAAAAJ&hl=hr

https://unsa-ba.academia.edu/ErmaRami%C4%87?from_navbar=true

Obrazovanje:

2019. Filozofski fakultet u Univerziteta u Sarajevu, Doktor nauka iz oblasti lingvističke bosnistike (historija jezika)

2013. Filozofski fakultet u Univerziteta u Sarajevu, magistar bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti naroda BiH

2008. Filozofski fakultet u Univerziteta u Sarajevu, bachelor bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti naroda BiH

 

Radno iskustvo:

2019– naučni saradnik u Institutu za jezik Univerziteta u Sarajevu, Odjeljenje za historiju jezika

2016–2019. stručni saradnik u Institutu za jezik Univerziteta u Sarajevu, Odjeljenje za historiju jezika

Bibilografija:

Knjige

RAMIĆ-KUNIĆ, E. 2017. Čajničko četveroevanđelje: bosanski rukopis s početka 15. stoljeća, Institut za jezik, Sarajevo

 

Radovi

RAMIĆ-KUNIĆ, E.; KARDAŠ M. 2020. Моравизми у рукописима босанске црквенославенске писмености. Прилози. Македонска академија на науките и уметностите.

RAMIĆ-KUNIĆ, E. 2020. Leksika Evanđelja iz Mletačkoga zbornika. Tekstualni odnos prema drugim bosanskim evanđeljima. Godišnjak. ANUBiH.

RAMIĆ-KUNIĆ, E.; M. ŠIMIĆ. 2019. Leksik Matejeva evanđelja u hrvatskoglagoljskim misalima i bosanskim četveroevanđeljima. Književni jezik 30: 9–53.

RAMIĆ, KUNIĆ, E. 2018. Tekstologija Daničićevoga bosanskoga evanđelja: tekstualni odnos prema Nikoljskome i Čajničkome evanđelju. Pismo 16: 9–30.

KARDAŠ, M.; E. RAMIĆ-KUNIĆ. 2018. Katalog rukopisa bosanske crkvenoslavenske pismenosti. Kirilometodievistika 12: 117–157.

RAMIĆ-KUNIĆ, E. 2018. Mjesto Mletačkog evanđelja među drugim rukopisima bosanske srednjovjekovne pismenosti, u: Zbornik radova sa Međunarodnog naučno-stručnog skupa ‟Obrazovanje, jezik, kultura: tendencije i izazovi”, Filozofski fakultet, Zenica, 356–368.

RAMIĆ-KUNIĆ, E. 2017. Leksičke osobine Evanđelja iz Dovolje, Književni jezik, br. 28, Institut za jezik, Sarajevo, 29–59.

RAMIĆ-KUNIĆ, E. 2017. Ohridizmi u bosanskim srednjovjekovnim evanđeljima. Kirilometodievistika 11: 51–77.

RAMIĆ-KUNIĆ, E. 2016. Leksičke razlike između Čajničkog i Vrutočkog evanđelja u Evanđelju po Mateju, Književni jezik, br. 27, Institut za jezik, Sarajevo, 7–31.

 

Prikazi

CVIJET KREPOSTI ili o naravi ljudskoj kroz narav životinjsku Antonije Zoradije Kiš i Marinke Šimić, Godišnjak ANUBiH, Sarajevo, 2020.

Arhaičniji govori u gornjem toku Spreče: živinički kraj autora Refika Bulića, Lingvazin, Tuzla, 2019.

Paratekstulanost u bosanskoj srednjovjekovnoj književnosti autorice Lejle Nakaš, Život – časopis za književnost i kulturu, Sarajevo, 2019.

Teme iz lingvističke bosnistike Halida Bulića, Književni jezik, Sarajevo, 2016.

 

Učešće na projektima

Divoševo evanđelje: studija i kritičko izdanje teksta, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu (voditeljica projekta Lejla Nakaš).

Građa za rječnik crkvenoslavenskog jezika: pretraživa baza podataka srednjovjekovnih tekstova evanđelja, ANUBiH (voditeljica Lejla Nakaš).

 

Učešće na naučnim skupovima

Treći bosanskohercegovački slavistički kongres, Slavistički komitet u BiH i Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Filozofski fakultet, Sarajevo, 2021.

Internacionalni znanstveni kolokvij Bosansko ćirilično naslijeđe, uz bibliofilsko izdanje Mletačkog zbornika (Mladinska knjiga, 2020), Međunarodni forum Bosna, Sarajevo, april 2021.

Bosanska religijska pluralnost: Prije, sada i poslije, Međunarodni forum Bosna, Sarajevo, februar 2019.

Nova saznanja o Daničićevom evanđelju, ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК „КРСТЕ МИСИРКОВ“, СКОПЈЕ, 2019.

Tradicija slavenskog prijevoda evanđelja u rukopisma Crkve bosanske, Bosna i njeni susjedi u srednjem vijeku, Institut za historiju Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 10–11. 5. 2018.

Mjesto mletačkog evanđelja među drugim rukopisima bosanske srednjovjekovne pismenosti, Filozofski fakultet Univerziteta u Zenici, Zenica, 2018.

Ohridizmi u bosanskim srednjovjekovnim evanđeljima, Меѓународната научната конференција “Минатото на јазичниот свет – денес и утре”, ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК „КРСТЕ МИСИРКОВ“, СКОПЈЕ, 2017.

Udio crkvenoslavenske leksike u poveljama bosanskih kraljevaDrugi bh. slavistički kongres, Slavistički komitet u BiH i Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Filozofski fakultet, Sarajevo, 2015.

Jezik štampe i alhamijado literature s kraja osmanskog perioda, Sarajevski filološki susreti IV, Bosansko filološko društvo u Sarajevu, Filozofski fakultet, Sarajevo, 2016.

Newsletter

Vaša zainteresiranost za novosti s naše stranice za nas predstavlja pozitivnu povratnu informaciju, koja nam govori da je naš trud na promoviranju jezika i svega što ima veze s jezikom prepoznat od strane krajnjih korisnika, te da nismo usamljeni u svojim naporima. Nadamo se da ćete u novostima koje budete primali od nas naći informacije koje će vam biti od koristi.

Facebook