Radovi XI, Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Institut za jezik u Sarajevu, Institut za jezik, Sarajevo, 1984. 322 str. Urednik: Mevlida Karadža-Garić. YU – ISSN 0350–0292

G. Ostojić-Pavlović, Fonetske, morfološke i leksičke osobine jezika „Bosanskog vjestnika“ , str. 9–74.

V. Radanović-Kocić, Jezik „Hercegovačkog bosiljka“, str.75–115.

I. Čedić, Jezik Joanikija Pamučine sa posebnim osvrtom na njegovu dijalekatsku osnovicu, str. 117–187.

Buljovčić, J. Udeo „Bunjevačkih i šokačkih novina“ u razvitku pisanog jezika kod bačkih Bunjevaca u drugoj polovini XIX veka, str. 189–248.

M. Ančić-Obradović, Pokušaj sistematizacije neidiomatičnih i idiomatičnih semantičkih slojeva jednog tipa izvedenih imenica (na materijalu srpskohrvatskog i ruskog jezika), str. 249–300.

S. Janković, Osvrt uz prevod jednog klasičnog lingvističkog teksta, str. 301–322.