Bosanskohercegovački dijalektološki zbornik, knj. VIII, Institut za jezik u Sarajevu, Sarajevo, 2002. Urednik: Senahid Halilović. 342 str. ISSN 0352-9851

Dž. Jahić,Ijekavskoštakavski govori istočne Bosne, str. 7–236.

S. Halilović,Fonetske osobine govora Hercegovine i jugoistočne Bosne, str. 239–342.