Knjiga VIII

Dž. Jahić,Ijekavskoštakavski govori istočne Bosne, str. 7–236.

S. Halilović,Fonetske osobine govora Hercegovine i jugoistočne Bosne, str. 239–342.