Radovi XVII

N. Valjevac, Standardna novoštokavština i jezička situacija u Bosni i Hercegovini, str. 1–111.

I. Čedić, Pisana riječ i jezičke norme u Bosni i Hercegovini, str. 112–173.

H. Hajdarević i A. Kršo, Anotirana bibliografija radova objavljenih u izdanjima Instituta za jezik Sarajevo, str. 174–314.