Radovi XVI

L. Nakaš, Jezik u književnom djelu Safvet-bega Bašagića, str. 7–156.

M. Okuka, Jezik „Književnih radova“ Nićifora Dučića, str. 157–236.

I. Čedić, Jedan pogled na jezik književnih djela fra Grge Martića, str. 239–255.