Jezik bosanskohercegovačkih pisaca XIX vijeka (Savfet-beg Bašagić, Nićifor Dučić, fra Grga Martić), Institut za jezik u Sarajevu, Sarajevo, 2003. 257 str. Urednik: Ibrahim Čedić. ISSN 1512-9217

L. Nakaš, Jezik u književnom djelu Safvet-bega Bašagića, str. 7–156.

M. Okuka, Jezik „Književnih radova“ Nićifora Dučića, str. 157–236.

I. Čedić, Jedan pogled na jezik književnih djela fra Grge Martića, str. 239–255.