Dr. sc. Tarik Ćušić
naučni saradnik u Institutu za jezik Univerziteta u Sarajevu

 Područje zanimanja:
historija literarnog jezika, jezik usmene književnosti, terminologija

https://scholar.google.com/citations?user=fjgtCwEAAAAJ&hl=en
https://orcid.org/0009-0003-6341-3734

Adresa

Hasana Kikića 12
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
tarik.cusic@izj.unsa.ba

telefon: +387 033 200 117

 

Obrazovanje

 1. Doktor lingvističkih nauka – bosnist

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Doktorska teza: Jezik i grafijske odlike Erlangenskog rukopisa

 

 1. Magistar bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti naroda BiH

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Magistarska teza: Formula kao instrument čuvanja tipičnih crta bosanskoga jezika na   primjeru epskih pjesama Parryjeve zbirke

 Bakalaureat bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti naroda BiH, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

 1. Gimnazija „Dobrinja“ Sarajevo
 2. Osnovna škola „Pofalići“ Sarajevo

 

Radno iskustvo

 od augusta 2021.         naučni saradnik

Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu

 

2010–2021.                 viši stručni saradnik

Univerzitet u Sarajevu

 

Publikacije

Knjiga (1):

 1. Ćušić, Tarik (2021): Jezik i grafija Erlangenskog rukopisa, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo

 

Radovi u časopisima i zbornicima (15):

 1. Ćušić, Tarik (2020): „O pisaru Erlangenskog rukopisa“, Književni jezik, Sarajevo
 2. Ćušić, Tarik (2019): „O bosanskomuslimanskim pjesmama Erlangenskog rukopisa“, Međunarodni forum Bosna, Sarajevo
 3. Ćušić, Tarik (2018): „Karakteristične sintagme u Kubinoj zbirci pjesama iz 1893. godine”, Radovi, Filozofski fakultet u Sarajevu, Sarajevo
 4. Ćušić, Tarik (2018): „Tipovi i karakteristični modeli epskih formula u Parry-Lordovoj zbirci pjesama”, Međunarodni forum Bosna, Sarajevo
 5. Ćušić, Tarik (2018): „Leksika stranoga porijekla u Kubinoj zbirci pjesama iz 1893. godine”, Istraživanja, Mostar
 6. Ćušić, Tarik (2018): „Funkcija orijentalizama u Parry-Lordovoj zbirci pjesama“, Bošnjačka riječ, Novi Pazar
 7. Ćušić, Tarik (2017): „Zbornik radova Karpatsko-balkansko dijalekatsko područje: jezik i kultura”, Književni jezik, Sarajevo
 8. Ćušić, Tarik (2015): „Epska formula kao instrument čuvanja orijentalizama u bosanskome jeziku“, Književni jezik, Sarajevo
 9. Ćušić, Tarik (2014): „John Olsson: Forenzička lingvistika“, Pismo, Sarajevo
 10. Ćušić, Tarik (2014): „Listići iz Monteprandonea: traktat za i protiv vjere bosanskih krstjana”, Godišnjak BZK „Preporod“, Sarajevo
 11. Ćušić, Tarik (2014): „Kriteriji podjele bosanskohercegovačkih govora na dijalekte“, Bosanski jezik, Tuzla
 12. Ćušić, Tarik (2013): „Rečenica usmenog pripovjedača (na primjeru zbirke A. Nametka)”, Godišnjak BZK „Preporod“, Sarajevo
 13. Ćušić, Tarik (2012): „Sintagmatske veze u Parry-Lordovoj zbirci epskih pjesama”, Godišnjak BZK „Preporod“, Sarajevo
 14. Ćušić, Tarik (2011): „Komičnost i kraj komičnosti u Kupusovićevoj režiji“, Kapoteka, Sarajevo
 15. Ćušić, Tarik (2010): „Ideološke dimenzije Gorskog vijenca“, Godišnjak BZK „Preporod“, Sarajevo

 

Učešće: konferencije, programi, akademske posjete (7):

 

 1. Treći simpozij o bosanskom jeziku, Sarajevo (BiH), 20–21. maja. Izlaganje o temi „Pisanje skraćenica za stručna zvanja novijeg datuma“
 2. Program Erasmus+: posjeta Slavističkom institutu Univerziteta u Heidelbergu (Njemačka), 5–11. maja 2019. godine. Predavanje o temi “Jezik i grafija Erlangenskog rukopisa“
 3. Program Erasmus+: posjeta Odsjeku za hrvatski jezik u Splitu (Hrvatska), od 28. aprila do 4. maja 2019. godine
 4. Druga međunarodna naučna konferencija Bosanska usmena tradicija u kulturi svijeta, Mostar (BiH), 26–28. oktobra 2018. godine. Izlaganje o temi „O bosanskomuslimanskim pjesmama Erlangenskog rukopisa“
 5. Program Erasmus+: posjeta Slavističkom institutu Univerziteta u Heidelbergu (Njemačka), 17–23. decembra 2017. godine. Predavanje o temi „Jezička situacija u Bosni i Hercegovini“
 6. Međunarodna naučna konferencija Bosanska usmena tradicija u kulturi svijeta, Mostar (BiH), 27–28. oktobra 2017. godine. Izlaganje o temi „Tipovi i karakteristični modeli epskih formula u Parry-Lordovoj zbirci pjesama“
 7. Univerzitetska biblioteka u Erlangenu (Njemačka), august 2014. godine. Gostujući student – prikupljanje građe za izradu doktorske disertacije, uključujući faksimil Erlangenskog rukopisa

Newsletter

Vaša zainteresiranost za novosti s naše stranice za nas predstavlja pozitivnu povratnu informaciju, koja nam govori da je naš trud na promoviranju jezika i svega što ima veze s jezikom prepoznat od strane krajnjih korisnika, te da nismo usamljeni u svojim naporima. Nadamo se da ćete u novostima koje budete primali od nas naći informacije koje će vam biti od koristi.

Facebook