Knjiga V

D. Vujičić, Uvodne napomene, str. 7–9.

GOVORI SJEVERNE I SJEVEROISTOČNE BOSNE

D. Vujičić, Fonetske osobine, str. 13–170.

D. Brozović, Prozodijske značajke sjeverne Bosne, str. 171–200.

A. Peco, Morgologija, str. 201–336.

J. Baotić, Iz sintakse, str. 337–372.

S. Halilović, Bibliografija radova o bosansko-hercegovačkim govorima (od 1983. do 1985. godine), str. 373–391.

Indeks autora