Radovi IX, Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Odjeljenje za jezik, Sarajevo, 1982. 344 str. Urednik: Mevlida Karadža-Garić. YU – ISSN 0350–0292

N. Novaković-Stefanović, Ijekavske varijantne forme u savremenoj crnogorskoj jezičkoj praksi (na dijalekatskoj i dijahronoj osnovi), str. 9–64.

S. Tanasić, Pasivne konstrukcije sa trpnim pridjevom u sh. jeziku (sintaksičko-semantička interpretacija), str. 65–124.

Lj. Stančić, Pokušaji ujednačavanja hs. gramatičke terminologije u XX stoljeću, str. 125–256.

H. Glibanović-Vajzović, Turcizmi u djelu Petra Kočića, str. 257–344.