Branko Tošović (ur.) Funkcionisanje jezika u višenacionalnim zemljama, Filozofski fakultet u Sarajevu, Institut za jezik u Sarajevu, Institut za proučavanje nacionalnih odnosa u Sarajevu, Naučni savjet „Jezik i društvo“ Odjeljenja za književnost i jezik Akademije nauka SSSR-a, Institut za lingvistiku Akademije nauka SSSR-a, Institut za ruski jezik Akademije nauka SSSR-a, Sarajevo, 1990. 230 str.

Umjesto predgovora, str. 3.

V. M. Solncev, Jezičko pitanje u višenacionalnim zemljama i jezička situacija u SSSR-u, str. 5–12.

S. Janković, Varijantna razuđenost srpskohrvatskog standardnog jezika u Bosni i Hercegovini, str. 13–28.

V. J. Mihaljčenko, V. M. Solncev, Jezička situacija u SSSR-u, str. 29–39.

J. Baotić, Jezička politika u srpskohrvatskom jeziku u Bosni i Hercegovini, str. 41–48.

A. I. Domašnjev, Jezički odnosi u različitim situacijama višejezičnosti, str. 49–54.

B. Tošović, Poredbena sociolingvistička paradigma jugoslovensko-sovjetske jezičke situacije, str. 55–69.

L. B. Nikoljski, Jezički sukobi u višenacionalnim zemljama, str. 71–76.

S. Vukomanović, Srpskohrvatski standardni jezik, njegova komunikacijska funkcija i varijantske specifičnosti, str. 77–90.

V. N. Bjelousov, Koegzistencija jezika u višenacionalnoj državi (Funkcionalna stratifikacija jezika u uslovima dvo- i višejezičnosti), str. 91–98.

A. Kovačec, Upotreba jezika etničkih skupina u Jugoslaviji, str. 99–108.

M. I. Isajev, Rješavanje jezičkih problema malobrojnih naroda SSSR-a, str. 109–112.

I. Bakić, Jezičko pitanje kod Jugoslovena, str. 113–117.

T. V. Krjučkova, Jezik i perestrojka, str. 119–123.

A. Lük, O osnovama jezičke politike s obzirom na narodnosti u SFRJ, str. 125–131.

A. M. Šahnarovič, Dvojezičnost: kultura i socijalizacija ličnosti, str. 133–136.

J. Turčan, Funkcionisanje jezika u višenacionalnoj Vojvodini, str. 137–146.

E. G. Tumanjan, O nacionalno-jezičkim problemima u republikama Zakavkazja (Jermeniji, Gruziji, Azerbejdžanu), str. 147–152.

M. Nezirović, Susret dva svijeta: sefardskog i slavenskog u Bosni i Hercegovini, str. 153–157.

A. N. Baskakov, Nacionalno-jezički razvoj u republikama srednje Azije, str. 159–163.

M. Karadža, Ustavni aspekti jezičke problematike u Jugoslaviji, str. 165–171.

V. Mihaljčenko, A. S. Pigolkin, Pravni aspekti jezičkog problema u SSSR-u, str. 173–180.

M. Okuka, Teorije o srpskohrvatskom standardnom jeziku, str. 181–188.

L. P. Krisin, Sociolingvistički problemi u kontaktu blisko srodnih jezika, str. 189–194.

M. Oršolić, Jezik i religija, str. 195–200.

E. A. Grigorjan, Faktorska interpretacija interferencije u uslovima nacionalno-ruske dvojezičnosti, str. 201–205.

Dž. Jahić, O nekim jezičkim tendencijama u Jugoslaviji, str. 207–213.

V. J. Mihaljčenko, Realizacija nacionalno-jezičke politike u pribaltičkim republikama, str. 215–219.

T. J. Poznakova, Lingvistička kategorija Jezik međunacionalnog sporazumijevanja kao funkcionalna vrsta ruskog jezika: principi i načini opisa, str. 221–223.

V. K. Žuravljov, Ekologija jezika i kulture, str. 225–228.