Stručni kolegij

Stručni kolegij Instituta za jezik čine sljedeći članovi:

Dr. sc. Jasmin Hodžić, direktor i rukovodilac naučnoistraživačkog sektora (jasmin.hodzic@izj.unsa.ba)

Suada Avdić, rukovodilac Upravno-administrativnog sektora (suada.avdic@izj.unsa.ba)

Enisa Manko, rukovodilac Sektora računovodstva (enisa.manko@izj.unsa.ba)

Mr. sc. Aida Kršo, rukovodilac Sektora izdavačke djelatnosti i biblioteke (aida.krso@izj.unsa.ba)