Dr. sc. Nihada Ibrišimović

Dr. sc. Nihada Ibrišimović

stručni saradnik

 

Naučna oblast: Onomastika, akcentologija

Lični podaci

Datum i mjesto rođenja: 9. 7. 1969. godine, Tuzla

Adresa:  Popovići br. 2, 71230 Ilijaš

Telefon:  061/528-218

E-mail: nihada.ibrisimovic@gmail.com, nihada.ibrisimovic@izj.unsa.ba

 

Obrazovanje

2013– Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, odsjek Bosanski jezik i književnost, odobrena doktorska teza Mikrotoponimija Ilijaša i okolice

2010–2013. Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, odsjek Bosanski jezik i književnost, PDS Lingvistika, magistarski rad Toponimi, etnici i ktetici Ilijaša i okolice

1995–2000. Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, odsjek Bosanski jezik i književnost, dodiplomski studij; diplomski rad Akcenatske osobine govornih medija u FBiH

                     

Radni angažman

2018– stručni saradnik, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu

2015–2016.  lektor, Simurg Media, Sarajevo

  1. profesor bosanskog jezika i književnosti, Medresa „Osman ef. Redžović“ Veliko Čajno,Visoko

2003–2006.  profesor bosanskog jezika i književnosti, “Perzijsko-bosanski koledž sa internatom“ Lješevo, Ilijaš

1992–1999.  saradnik, Biblioteka „Behram-beg“ Tuzla

Bibliografija

„Neke osobitosti upotrebe imperativa u romanu Vječnik“, Motrišta, Mostar, 2011, br. 59-60, str. 35-41.

„Iz toponimije ilijaških naselja Ljubnići i Lješevo“, Baština sjeveroistočne Bosne, Tuzla, 2011, br. 4/2011, str. 185-191.

„Hidronimi ilijaškog toponomastikona“, Motrišta, 2013, Mostar, br. 71-72, str.                    118-129.

„Oronimi Ilijaša i okolice“, Bosnistika plus, Tuzla, 2013, br. I/1, str. 81-103.