Dr. sc. Nihada Ibrišimović

Dr. sc. Nihada Ibrišimović

Naučni saradnik

 

 

Naučna oblast: Lekskologija, onomastika, akcentologija

Google scholar:     https://scholar.google.com/citations?hl=hr&user=681Y4mQAAAAJ

https://orcid.org/0000-0002-4827-9202

Lični podaci

Datum i mjesto rođenja: 9. 7. 1969. godine, Tuzla

Adresa:  Hasana Kikića 12

Telefon:  +387 33 200 117

E-mail: nihada.ibrisimovic@gmail.com, nihada.ibrisimovic@izj.unsa.ba

 

Obrazovanje

2021. dr. sci. humanističkih nauka za užu naučnu oblast lingvistika, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, odsjek Bosanski jezik i njiževnost, doktorska disertacija Mikrotoponimija Ilijaša i okolice

2013– Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, odsjek Bosanski jezik i književnost, odobrena doktorska teza Mikrotoponimija Ilijaša i okolice

2010–2013. Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, odsjek Bosanski jezik i književnost, PDS Lingvistika, magistarski rad Toponimi, etnici i ktetici Ilijaša i okolice

1995–2000. Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, odsjek Bosanski jezik i književnost, dodiplomski studij; diplomski rad Akcenatske osobine govornih medija u FBiH

                     

Radni angažman

2022 – naučni saradnik, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu

2018–2022. stručni saradnik, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu

2015–2016.  lektor, Simurg Media, Sarajevo

  1. profesor bosanskog jezika i književnosti, Medresa „Osman ef. Redžović“ Veliko Čajno,Visoko

2003–2006.  profesor bosanskog jezika i književnosti, “Perzijsko-bosanski koledž sa internatom“ Lješevo, Ilijaš

1992–1999.  saradnik, Biblioteka „Behram-beg“ Tuzla

KNJIGE:

Ilijaška toponimija, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 2022.

 

OBJAVLJENI RADOVI:

“Toponimija sela Podgora u Brezi”, Književni jezik, br. 33, Insitut za jezik UNSA, Sarajevo, 2022, str. 123-154.

 “Toponimi motivirani rudarskom djelatnošću na prostoru starobosanskoga Dubrovnika”, Zbornik radova Treći simpozij o bosanskom jeziku, Edicija Posebna izdanja, knjiga 32, UNSA Institut za jezik, Sarajevo, 2022, str. 175-203.

 “Onomastička analiza Karabega”, Slovo o Mostaru, Zbornik radova sa 5. međunarodne naučne konferencije Mostar, 20. i 21.10.2021, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, Mostar, 2022, str. 673-693.

 “Iz Uskufijeve Tuzle još jedno vrijedno leksikografsko djelo” (Ahmet Kasumović i Marijana Nikolić: Rječnik frazema bosanskoga jezika. Tuzla: Institut za humanu rehabilitaciju, 2018, 507 str.), Godišnjak BZK Preporod, Sarajevo, 2019, str. 484-488. (prikaz)

 “Generacijski utjecaj na leksičku stratifikaciju u savremenom bosanskom jeziku”, Književni jezik, Sarajevo, 2019, br. 30, str. 273-299.

„Neke osobitosti upotrebe imperativa u romanu Vječnik“, Motrišta, Mostar, 2011, br. 59-60, str. 35-41.

„Iz toponimije ilijaških naselja Ljubnići i Lješevo“, Baština sjeveroistočne Bosne, Tuzla, 2011, br. 4/2011, str. 185-191.

„Hidronimi ilijaškog toponomastikona“, Motrišta, 2013, Mostar, br. 71-72, str.                    118-129.

„Oronimi Ilijaša i okolice“, Bosnistika plus, Tuzla, 2013, br. I/1, str. 81-103.

 

SUDJELOVANJE NA KONFERENCIJAMA

 “Uloga društava i udruženja u razvoju nauke o jeziku u Bosni i Hercegovini u vrijeme jugoslavije”, Nučna konferencija Razvoj lingvističke bosnistike, 2-4. marta 2022, Institut za jezik UNSA.

 “Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak i onomastička istraživanja u Bosni i Hercegovini”, Nučna konferencija Razvoj lingvističke bosnistike, 2-4. marta 2022, Institut za jezik UNSA.

  “Imenovanja motivirana rudarskom djelatnošću u savremenoj toponimiji na prostoru srednjovjekovnog Dubrovnika u Bosni”, Treći simpozij o bosanskom jeziku, 20-21. 5. 2021, Institut za jezik UNSA.

 Onomastička analiza Karabega”, Međunarodna naučna konferencija Slovo o Mostaru 21-22. oktobra 2021, Fakultet humanističkih nauka UNMO.