Milan Šipka (ur.) Prilozi terminologiji i onomastici u Bosni i Hercegovini, Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Odjeljenje za jezik, Sarajevo, 1975. 180 str. YU – ISSN 0350–0292

I. PRILOZI TERMINOLOGIJI

M. Minović, O specifičnostima srpskohrvatskih naučnih i tehničkih termina, str. 9–69.

M. Pešikan, Opšti rečnik i problemi stručne, posebno botaničke terminologije, str. 71–81.

Lj. Stančić, Prilog bibliografiji o terminologiji, str. 83–94.

II. ONOMASTIKA

I. Smailović, Problemi utvrđivanja porijekla i značenja muslimanskih ličnih imena u Bosni i Hercegovini, str. 97–112.

S. Dalmacija, Etnici i ktetici na području Kozare i Potkozarja, str. 113–140.

M. Garić, Promjena hipokorističkih imena na -o i -ko, str. 141–180.