Organizacija i djelatnost

Osnovna djelatnost Instituta za jezik

Osnovna djelatnost Instituta je istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanističkim naukama, što podrazumijeva fundamentalna aplikativna i razvojna istraživanja predstandardnog i književnog jezika (kao i organskih idioma), proučavanje jezika i jezičkih izraza u Bosni i Hercegovini, historije jezika i narodnih govora, pri čemu se koriste i uvažavaju svjetski lingvistički kriteriji. U okviru toga vrše se sljedeće naučnoistraživačke i stručne aktivnosti:

  • primijenjena lingvistika u domenu norme i nastave maternjeg i stranog jezika, školske i naučne terminologije i slično,
  • proučavanje standardnog bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika,
  • proučavanje historije jezika,
  • proučavanje organskih idioma,
  • leksikografska istraživanja,
  • stručno usavršavanje lingvističkog kadra,
  • pružanje stručne pomoći školama i ostalim organizacijama u oblasti obrazovanja i kulture u Bosni i Hercegovini i iseljeništvu,
  • podizanje nivoa jezičke kulture,
  • objavljivanje rezultata naučnoistraživačkog rada kao i rezultata spoljnih saradnika.

 

Organizacija Instituta za jezik

Naučnoistraživački sektor

Odjeljenje za standardni jezik

Odjeljenje za historiju jezika

Odjeljenje za dijalektologiju

Odjeljenje za leksikografiju

 

Administrativno-finansijski sektor

Unutar ovog sektora postoje tri stručne službe, i to:

Služba za računovodstvo, plan i analizu

Služba za izdavačku djelatnost, biblioteku i informiranje

Služba za opće poslove

Tijela Instituta za jezik

Direktor

Vijeće

Stručni kolegij

Odbori

Stalne i privremene Komisije