Misija

Misija Instituta je razvoj i širenje jezičke kulture, sistemsko naučno istraživanje i razvoj jezika i jezičkih formi na načelima naučne izvrsnosti, kao i objavljivanje rezultata rada uz stalnu edukaciju kadrova za potrebe nauke. Misija se može posmatrati kroz prizmu primarnih djelatnosti Instituta kao što je naučnoistraživački rad iz oblasti jezika, osposobljavanje kadra za naučnoistraživački rad i objavljivanje rezultata rada u svojim izdanjima.

U okviru toga prioritet su naučna, fundamentalna aplikativna i razvojna istraživanja predstandardnog i književnog jezika (kao i organskih idioma), proučavanje jezika i jezičkih izraza u Bosni i Hercegovini, historije jezika i narodnih govora, pri čemu se koriste i uvažavaju svjetski lingvistički kriteriji.

Svoju misiju Institut ostvaruje:

  • kontinuiranim naučnim radom i proučavanjem jezika u BiH te u novije vrijeme i dijaspori s naučnog i stručnog aspekta,
  • proučavanjem standardnojezičkog izraza, historije jezika, dijalektologije,
  • brigom o njegovanju i oblikovanju standardnog jezika, kroz objavljivanje normativnih priručnika poput pravopisa, gramatike i normativnih rječnika,
  • istraživanjem jezičkih, terminoloških i leksičkih historijskih aspekata,
  • proučavanjem narodnih govora u Bosni i Hercegovini,
  • kvalitetnim prenosom znanja,
  • kvalitetnim vlastitim izdanjima,
  • saradnjom s univerzitetima, obrazovnim i državnim institucijama, učenicima, studentima, nastavnicima i drugim pojedincima u Bosni i Hercegovini, kao i međunarodnom saradnjom,
  • organizovanjem naučnih skupova, seminara i okruglih stolova,

ostalim oblicima edukacije i slično.