Elmira Resić MA

Elmira Resić MA

Viši stručni saradnik

Elmira Resić

Želimira Vidovića Kelija 4 C, 71 000 Sarajevo

dz_elmira@hotmail.com elmira.resic@izj.unsa.ba

Datum rođenja: 26. 12. 1989.  Državljanstvo BiH

MA bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti naroda BiH

 

RADNO ISKUSTVO

 

 • juli 2018 – Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, Hasana Kikića 12, stručni saradnik
 • oktobar 2016 – januar 2017. Gimnazija Obala Sarajevo, Obala Kulina bana 3, profesor bosanskog jezika i književnosti
 • februar 2016 – juni 2016. Prva gimnazija Sarajevo, Gimnazijska 3,  profesor bosanskog jezika i književnosti
 • novembar 2015 – februar 2016. Osnovna škola Ćamil Sijarić, Braće Mulić 16, nastavnik bosanskog jezika i književnosti
 • septembar 2015 – novembar 2015. Peta gimnazija Sarajevo, Senada Senčija Poturka bb, profesor bosanskog jezika i književnosti
 • januar 2015 – juni 2015. Gimnazija Obala Sarajevo, Obala Kulina bana 3, profesor bosanskog jezika i književnosti
 • septembar 2014 – oktobar 2014. Osnovna škola Meša Selimović, Geteova 16, nastavnik bosanskog jezika i književnosti
 • februar 2014 – juli 2014. Osnovna škola Meša Selimović, Geteova 16, nastavnik bosanskog jezika i književnosti

 

OBRAZOVANJE

 

 • 2018 – Doktorski studij iz Lingvističke bosnistike, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu
 • 2011 – 2013. Diplomski studij na Odsjeku za bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost naroda BiH, Filozofski fakultet UNSA, MA bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti naroda BiH
 • 2008 – 2011. Dodiplomski studij na Odsjeku za bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost naroda BiH, Filozofski fakultet UNSA, BA bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti naroda BiH

 

Poznavanje jezika: engleski jezik B2

 

OBJAVLJENI RADOVI

 

 1. Nerestriktivna relativna rečenica kao parentetik, Rasprave 46/1, 2020, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 317–338
 2. Prikaz knjige Gramatika, semantika i pragmatika rečenice Ismaila Palića, Fluminensia, 32/2020, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci,185–201
 3. Instrumental s prijedlozima u bosanskom jeziku, Radovi, 2019, Filozofski fakultet u Sarajevu, 307–301
 4. Kondenzacija deverbativnim imenicama s prijedlozima u bosanskom jeziku, Književni jezik, 29/2018, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, str. 115–137

 

KONFERENCIJE

 

 1. Treći simpozij o bosanskom jeziku, maj 2021.
 2. Drugi bosanskohercegovački slavistički kongres, maj 2015. godine