Radovi XIV, Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Institut za jezik, Sarajevo, 1989. 216 str. Urednik: Josip Baotić. YU – ISSN 0350–0292

I. Čedić, Jezik Mehmed-bega Kapetanovića Ljubušaka, str. 7–120.

M. Karadža, Geografska terminologija, str. 121 – 187.

I. Pranjković, Jukstapozicija, str. 189–216.