Edicija BHDZb

EDICIJA BOSANSKOHERCEGOVAČKI DIJALEKTOLOŠKI ZBORNIK

Knjiga l Bosanskohercegovački dijalektološki zbornik, knj. I, Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Odjeljenje za jezik, Sarajevo, 1975. Urednici: Dalibor Brozović i Dragomir Vujičić. 407 str.
Knjiga II Bosanskohercegovački dijalektološki zbornik, knj. II, Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Odjeljenje za jezik, Sarajevo, 1979. Urednici: Dalibor Brozović i Dragomir Vujičić. 310 str.
Knjiga III Bosanskohercegovački dijalektološki zbornik, knj. III, Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Odjeljenje za jezik, Sarajevo, 1982. Urednik: Asim Peco. 356 str.
Knjiga IV Bosanskohercegovački dijalektološki zbornik, knj. IV, Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Odjeljenje za jezik, Sarajevo, 1983. Urednik: Asim Peco. 378 str.
Knjiga V Bosanskohercegovački dijalektološki zbornik, knj. V, Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Institut za jezik, Sarajevo, 1985. Urednik: Asim Peco. 391 str.
Knjiga VI Bosanskohercegovački dijalektološki zbornik, knj. VI, Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Institut za jezik, Sarajevo, 1990. Urednik: Asim Peco. 356 str.
Knjiga VII Senahid Halilović, Govorni tipovi u međuriječju Neretve i Rijeke dubrovačke, Bosanskohercegovački dijalektološki zbornik, knj. VII, Institut za jezik u Sarajevu, Sarajevo, 1996. Urednik: Asim Peco. 286 str.
Knjiga VIII Bosanskohercegovački dijalektološki zbornik, knj. VIII, Institut za jezik u Sarajevu, Sarajevo, 2002. Urednik: Senahid Halilović. 342 str. ISSN 0352-9851
Knjiga IX Naila Valjevac, Govor u slivu Lašve, Bosanskohercegovački dijalektološki zbornik, knj. IX, Institut za jezik u Sarajevu, Sarajevo, 2002. Urednik: Senahid Halilović. 290 str. ISSN 0352-9851
Knjiga X Bosanskohercegovački dijalektološki zbornik, knj. X, Institut za jezik u Sarajevu, Sarajevo, 2012. Urednik: Senahid Halilović. 425 str. ISSN 0352-9851
Knjiga XI Muhamed Arnaut, Govor zeničkih Muslimana starosjedilaca; Jasna Hadžimejlić, Morfološke osobine govora Hercegovine i jugoistočne Bosne, Bosanskohercegovački dijalektološki zbornik, knj. XI, Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik, Sarajevo, 2017. Urednik: Naila Valjevac. 433 str. ISSN 0352-9851, ISBN 978-9958-620-29-4