Herta Kuna, Ljiljana Nogo, Jasna Hadžimejlić, Ibrahim Čedić, Nevenka Novaković-Stefanović, Sreto Tanasić, Jezik štampe u Bosni i Hercegovini do 1918. godine, Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Odjeljenje za jezik, Sarajevo, 1981. 307 str. Urednik: Mevlida Karadža-Garić. YU – ISSN 0350–0292

H. Kuna, Jezik štampe u Bosni i Hercegovini do 1918. godine, str. 9–134.

Lj. Nogo, Fonetske leksičke i morfološke osobine „Sarajevskog cvjetnika“ , str. 135–241.

JEZIČKE OSOBINE LISTA „BOSNA“

J. Hadžimejlić, Uvodne napomene, str. 249–256.

I. Čedić, Fonetske osobine lista „Bosna“, str. 257–267.

N. Novaković-Stefanović, Morfološke osobine lista „Bosna“, str. 269–282.

S. Tanasić, Neke sintaksičke osobine „Bosne“, str. 283–297.

J. Hadžimejlić, Leksičke osobine lista „Bosna“, str. 299–307.