Bosanskohercegovački dijalektološki zbornik, knj. VI, Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Institut za jezik, Sarajevo, 1990. Urednik: Asim Peco. 356 str.

GOVORI CENTRALNE, JUGOISTOČNE I JUGOZAPADNE BOSNE

D. Vujičić, Uvodne napomene uz III dio obrađene građe, str. 9–10.

D. Vujičić, Fonetske osobine govora centralne, jugoistočne i jugozapadne Bosne, str. 13–124.

A. Peco, Morfološke osobine govora u centralnom pojasu Bosne, str. 125–247.

S. Halilović, Govor muslimana Tuholja – okolina Kladnja, str. 249–356.