Alen Kalajdžija (ur.) Zbornik radova. Drugi simpozij o bosanskom jeziku – istraživanje, normiranje i učenje bosanskog jezika – dosadašnji rezultati, potrebe i perspektive. Sarajevo, 12–13. mart 2015, Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik, Sarajevo, 2016. 662 str. ISBN 978-9958-620-27-0

Uvodna obraćanja 9–20.
I. Šabić, Tvorbena struktura starobosanskih ličnih imena, str. 21–49.
M. Kardaš, Paleografske i jezičke odlike novog petrogradskog bosanskog evanđelja u odnosu na Giljferdingov apostol No 14, str. 51–62.
A. Kalajdžija, O dosadašnjem proučavanju bosanske alhamijado literature, str. 63–93.
S. Bičević, O Elifnici Ibrahima Užičanina i njenoj povezanosti s Elifnicom Ibrahima Berbića, str. 95–111.
I. Tomić, Doprinos fra Antuna Kneževića u prihvatanju standardnojezičkog izraza u Bosni i Hercegovini, str. 113–147.
S. Kodrić, Preporađanje jezika: odnos prema maternjem jeziku u bošnjačkoj književnosti kraja 19. i početka 20. stoljeća, str. 149–181.
Z. Karavdić, Dosadašnja proučavanja sintakse bosanskohercegovačkih govora, str. 183–267.
E. Mešanović-Meša, Neke jezičke odlike zakonodavno-pravnih dokumenata u BiH na bosanskom jeziku, str. 269–294.
V. Smailagić, S obzirom – frazni veznik i frazni prijedlog, str. 295–310.
M. Omerović, Instrumentalne konstrukcije s prijedlogom među u bosanskome jeziku, str. 311–332.
E. Klimentić, Nestandardna upotreba genitiva umjesto akuzativa u bosanskom jeziku, str. 333–345.
J. Hodžić, Kratka analiza opisa sintakse u gramatikama bosanskog jezika, str. 347–366.
A. Šehović – Đ. Haverić, Stilistički aspekti upotrebe riječi perzijskog porijekla i njihovih izvedenica u savremenom bosanskom jeziku, str. 367–379.
A. Bešić, Unutrašnji mehanizmi viceva u njemačkom i bosanskom jeziku, str. 381–396.
E. Durmišević-Cernica, Zoonimi u rječnicima bosanskoga jezika – pragmalingvistička analiza, str. 397–412.
A. Pehlić, Leksičke varijantnosti u jeziku Alije Nametka, str. 413–436.
A. Hodžić-Čavkić, Frazemi “intelektualni saradnici” u bosanskome jeziku, str. 437–457.
H. Muratagić-Tuna, Ka ujednačenijoj normi bosanskog jezika, str. 459–487.
S. Dazdarević – F. Fijuljanin – A. Rastić, Elektronski korpus bosanskog jezika – potreba / obaveza budućih nacionalnih projekata, str. 489–508.
A. Kršo – H. Hajdarević – M. Čolić, Bosanski jezik izvan granica Bosne i Hercegovine, str. 509–520.
J. Fehratović, Bosanski jezik u Sandžaku, str. 521–545.
M. Kaćka, Status bosanskog jezika na Kosovu, str. 547–562.
Ch. Giesel, Etnički, društveni i sociolingvistički aspekti i stavovi i jezičke karakteristike kod iseljenih Bošnjaka sandžačkog porijekla u Istanbulu (Turska), str. 563–601.
A. Čengić, Pripremna – adaptaciona faza učenika prvog razreda u nastavi bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti, str. 603–625.
A. Dobrić, Knjiga, dijete i vrtić – poticanje i razvoj pretčitačkih vještina, str. 627–644.
H. Zvrko, Bosanski jezik i Konvencija o zaštiti nematerijalne kulturne baštine, str. 645–650.
Zaključci, str. 651–652.
Program rada Drugog simpozija o bosanskom jeziku, str. 653–657.
Podaci o autorima, str. 659–662.