Prof. dr. Dževad Jahić (15. 8. 1948 – 21. 4. 2024)

22-04-24 Institut za Jezik 0 comment

Komemorativna sjednica povodom smrti Dževada Jahića bit će održana u srijedu, 24. 4. 2024. godine, u svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Sarajevu, s početkom u 11 sati. Dženaza će se klanjati istog dana, pred Begovom džamijom u Sarajevu, nakon podne namaza (13 sati), a ukop će se obaviti u Prači, u 17 sati.
Dževad Jahić je rođen u Mostaru. Osnovnu i srednju školu završio je u Rogatici. Doktorsku disertaciju pod nazivom “Ijekavskošćakavski govori istočne i jugoistočne Bosne” odbranio je 1981. na Filološkom fakultetu u Beogradu, gdje je 1973. završio i osnovni studij jezika i književnosti.
Među prvima je, još u Jugoslaviji, pisao o bosanskom jeziku, već od 1982, pa preko 1985. i 1987, sve do početka devedesetih, kada izlaze iz štampe njegove knjige „Jezik, nacija i nacionalizam“ (1990) i „Jezik bosanskih Muslimana“ (1991). Naročito je poznat po svom autorskom višetomnom rječniku bosanskog jezika (2010–2024) te kao koautor prve gramatike bosanskog jezika univerzitetskog tipa (Jahić – Halilović – Palić, 2000), a nadasve kao profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu i drugim našim fakultetima gdje se izučava bosanski jezik. Bio je jedan od utemeljitelja savremene lingvističke bosnistke i veliki bedem u njenom očuvanju i razvoju.
Uz njega i preko njega su se razvili i stasali mnogi noviji mladi lingvisti i filolozi u bosnistici.
U Institutu za jezik u Sarajevu Dževad Jahić počeo je raditi kao asistent pripravnik krajem 1973. godine, da bi na Filozofski fakultet u Sarajevu prešao početkom 1975. godine. Čitav svoj filološki radni vijek bio je naklonjen i okrenut svim aktivnostima Instituta.

U prilogu je isječak Jahićevog kazivanja s plenarnog izlaganja na konferenciji “Razvoj lingvističke bosnistike”, održanoj povodom 50. godišnjice Instituta za jezik.

Podijelite