Alen Kalajdžija: Predstandardni idiom bosanske alhamijado literature, edicija Radovi, knj. 24, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 2019, 306 str.

Knjiga Predstandardni idiom bosanske alhamijado književnosti kombinuje historiografski i lingvistički pristup tekstovima, kroz novija saznanja u leksikologiji, dijalektologiji, semantici, sintaksi… Pored čisto jezičkih analiza i podataka o tekstovima koji su neophodni za njihovo kontekstualiziranje u svrhu potpunijeg razumijevanja, cjelokupna alhamijado literatura posmatra se u okviru šire slike razvoja bosanskog jezika i precizno se, kroz svaki tekst pojedinačno, smješta na mjesto koje joj pripada kao nezaobilaznoj karici u lancu jezičkih promjena u periodu neposredno prije početaka standardizacije i donekle čak zalazeći u njega, definitivno suštinski određujući tokove razvoja književnog bosanskog jezika. Pored toga što popunjava nedopustivo dugo prazno mjesto u naučnoj literaturi o razvoju bosanskog jezika, knjiga je pisana razumljivim jezikom i podijeljena u logične cjeline, zapravo idealan udžbenik koji odlično može poslužiti kako nastavnicima, koji na jednom mjestu imaju okupljena sva dosadašnja proučavanja i podatke o bosanskoj alhamijado literaturi te najnovije analize i zaključke o njoj, tako i studentima, kojima su podaci predočeni u jednoj knjizi, sistematično raspoređeni, gotovo kao silabus za jednosemestralni pregled. Pored toga, bogati spisak literature zapravo predstavlja bibliografiju radova o bosanskoj alhamijado književnosti, što je i samo za sebe već dovoljno vrijedan doprinos bosnistici.

Cijena 30,00 BAM

Podijelite